Chúc Tôn Vua Thiên Cung

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Praise, My Soul, the King of Heaven
  • Lời: Henry F. Lyte, 1834
  • Nhạc: John Goss, 1869

Lời Anh

Praise, My Soul, the King of Heaven
1. Praise, my soul, the King of Heaven;
To His feet thy tribute bring.
Ransomed, healed, restored, forgiven,
Evermore His praises sing:
Praise Him, praise Him, alleluia!
Praise the everlasting King.
2. Praise Him for His grace and favor
To our fathers in distress;
Praise Him still the same as ever,
Slow to chide, and swift to bless.
Praise Him, praise Him, alleluia!
Glorious in His faithfulness.
3. Fatherlike He tends and spares us,
Well our feeble frame He knows;
In His hands He gently bears us,
Rescues us from all our foes.
Praise Him, praise Him, alleluia!
Widely yet His mercy flows.
4. Frail as summer’s flow’r we flourish,
Blows the wind and it is gone;
But while mortals rise and perish
Our God lives unchanging on.
Praise Him, praise Him, alleluia!
Praise the high Eternal One!
5. Angels, help us to adore Him,
Ye behold Him face to face;
Sun and moon, bow down before Him;
Dwellers all in time and space,
Praise Him, praise Him, alleluia!
Praise with us the God of grace.

Lời Việt

Chúc Tôn Vua Thiên Cung
1. Tôi hân hoan ca chúc Vua thiên cung,
Tôn thờ với tâm hồn chân thành;
Được chuộc, phục hồi, thứ tha muôn tội,
Người như tôi sẽ lặng yên sao?
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Hát lên chúc tôn Vua Trời cao.
2. Ca vang lên ân phúc Chúa chứa chan,
Trong lịch sử con người lưu lạc;
Mọi thời đại Ngài dẫn đưa nhân loại,
Lòng khoan nhân sẵn sàng thi ân!
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Đấng khôn ngoan quản cai thời gian.
3. Như Cha yêu chăm sóc đám con thơ,
Thương nhìn đến thân phận yếu hèn;
Ngài dịu dàng bồng ẵm khi nguy ngập,
Ngài luôn giải thoát mọi nguy cơ.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Suối yêu thương biến ra đại dương.
4. Muôn thiên binh chiêm ngưỡng Vua trên cao,
Dâng giọng hát vút bay tôn thờ;
Bầu trời tràn ngập ánh sao xa vời,
Hòa chung tiếng hát dội không gian:
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Cúi xuống tôn thờ Vua quyền oai.

Tài Liệu Tham Khảo