Chúa Tái Lâm

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Lo! He Comes
  • Lời: John Ce­nnick, Col­lect­ion of Sac­red Hymns (1752)
  • Hiệu đính: Charles Wes­ley (1758)
  • Nhạc: Giai điệu Helms­ley (Thế kỷ 18)
  • Hòa âm: Thomas Hastings (1784-1832)

Lời Anh

Lo! He Comes
1. Lo! He comes with clouds descending,
Once for favored sinners slain;
Thousand thousand saints attending,
Swell the triumph of His train:
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
God appears on earth to reign.
2. Every eye shall now behold Him
Robed in dreadful majesty;
Those who set at naught and sold Him,
Pierced and nailed Him to the tree,
Deeply wailing, deeply wailing, deeply wailing,
Shall the true Messiah see.
3. Every island, sea, and mountain,
Heav’n and earth, shall flee away;
All who hate Him must, confounded,
Hear the trump proclaim the day:
Come to judgment! Come to judgment! Come to judgment!
Come to judgment! Come away!
4. Now redemption, long expected,
See in solemn pomp appear;
All His saints, by man rejected,
Now shall meet Him in the air:
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
See the day of God appear!
5. Answer Thine own bride and Spirit,
Hasten, Lord, the general doom!
The new Heav’n and earth t’inherit,
Take Thy pining exiles home:
All creation, all creation, all creation,
Travails! groans! and bids Thee come!
6. The dear tokens of His passion
Still His dazzling body bears;
Cause of endless exultation
To His ransomed worshippers;
With what rapture, with what rapture, with what rapture
Gaze we on those glorious scars!
7. Yea, Amen! let all adore Thee,
High on Thine eternal throne;
Savior, take the power and glory,
Claim the kingdom for Thine own;
O come quickly! O come quickly! O come quickly!
Everlasting God, come down!

Lời Việt

Chúa Tái Lâm
1. Xưa Jesus đà chết vì nhân loại,
Nay đang cỡi áng mây hồi lai;
Thiên dân muôn vàn đón chờ sứ đoàn,
Theo xa giá xuống nơi trần gian.
Ha-lê-lu-gia! Chúa tái lâm thế gian làm Vua;
Ha-lê-lu-gia! Chúa tái lâm thế gian làm Vua.
2. Nhân gian nay nhìn Chúa phục lâm kìa,
Oai nghi chói lói vương bào kia;
Ai khinh khi, từng bán, nộp, trêu, đùa,
Đem thân Chúa đóng đinh ngày xưa,
Kêu la ân hận lúc thấy Chúa tái lâm trần gian;
Kêu la ân hận lúc thấy Chúa tái lâm trần gian.
3. Bao năm muôn vật nóng lòng trông Ngài,
Nay hoan hỉ thấy Vua hồi lai;
Xưa kia môn đồ đã bị khinh nhạo,
Hôm nay Chúa tiếp lên trời cao, Ha-lê-lu-gia!
Chúa đến hôm nay vui mừng thay! Ha-lê-lu-gia!
Chúa đến hôm nay vui mừng thay!
4. A-men! muôn loài khá quì trước Ngài,
Tôn vinh tán mỹ quanh bệ ngai;
Xin Jesus dùng phép quyền giáng hạ,
Tuyên dương đoán ngữ công bình ra!
Ôi, Vua cao trọng! nước hiển vinh đây cai trị luôn!
Ôi, Vua cao trọng! nước hiển vinh đây cai trị luôn!

Tài Liệu Tham Khảo