Chúa Quá Yêu Tôi

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: You Needed Me
  • Lời: Randy Goodrum, 1975
  • Nhạc: Randy Goodrum, 1975

Lời Anh

You Needed Me
1. I cried a tear, you wiped it dry
I was confused, you cleared my mind
I sold my soul, you bought it back for me
And held me up and gave me dignity
Somehow you needed me
You gave me strength to stand alone again
To face the world out on my own again
You put me high upon a pedestal
So high that I could almost see eternity
You needed me, you needed me
Refrain
And I can't believe it's you
I can't believe it's true
I needed you and you were there
And I'll never leave, why should I leave, I'd be a fool
'Cause I finally found someone who really cares
2. You held my hand when it was cold
When I was lost, you took me home
You gave me hope when I was at the end
And turned my lies back into truth again
You even called me friend
You gave me strength to stand alone again
To face the world out on my own again
You put me high upon a pedestal
So high that I could almost see eternity
You needed me, you needed me
You needed me, you needed me

Lời Việt

Chúa Quá Yêu Tôi
Lời Việt: Vĩnh Phúc (1982)
1. Lệ tràn khóe mắt, được Ngài thấm khô,
Lòng nhiều sóng-gió, Ngài diệt mối lo...
Hồn vội bán mất, Ngài tìm cứu-vớt ngay cho,
Rồi Ngài nắm-giữ, làm sạch dấu-vết ô-dơ...
Cứu-Chúa đã quá yêu tôi ...
Ngài truyền sức sống, để được đứng vững luôn-luôn,
Dù gặp sóng cuốn, dù đời bão-tố đau-thương...
Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao,
Đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh-mông tại chốn Thiên-Cung...
Chúa quá yêu tôi! Chúa quá yêu tôi...
Điệp Khúc:
Thật ngạc-nhiên khi thấy Chúa yêu, Chúa yêu hồn tôi quá nhiều,
Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài...
Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời,
Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp Đấng yêu tôi...
2. Hồi trời rét mướt, được Ngài dắt tay,
Lầm đường lỡ bước, Ngài tìm-kiếm ngay...
Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán-ngán bi-ai,
Nhiều lần vấp-ngã, vì tội dối-trá gian-ngoa,
Chúa đã cứu vớt buông-tha...
Ngài truyền sức sống, để được đứng vững luôn-luôn,
Dù gặp sóng cuốn, dù đời bão-tố đau-thương...
Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao,
Đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh-mông tại chốn Thiên-Cung...
Chúa quá yêu tôi! Chúa quá yêu tôi


Tài Liệu Tham Khảo