Chúa Oai Quyền

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Awesome God
  • Lời: Rich Mullin
  • Nhạc: Rich Mullin
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Awesome God
Our God is an awesome God,
He reigns from heaven above;
With wisdom, pow'r and love,
Our God is an awesome God.

Lời Việt

Chúa Oai Quyền
Đại quyền, đại năng là Chúa trên cao,
Ngự thiên cung huy hoàng;
Là Vua khôn ngoan, quyền thế, yêu thương,
Chúa uy nghi vô cùng.

Tài Liệu Tham Khảo