Chúa Lau Khô Mắt Buồn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời

Chúa Lau Khô Mắt Buồn
Buồn chi buồn lê thê mãi khó nguôi
Buồn đến tâm hồn như sóng lan...trùng khơi
Như mắt lệ âm thầm rơi trong đêm khi sống nơi quê người
Đời ta cô đơn, trăm mối lo bên trời riêng một mình ta
Biết làm sao tâm hồn ta tan khối sầu bao la
Nhiều khi thấy mây bay, bay về xa
Chạnh nhớ quê nhà năm tháng hiu hắt qua
Sương khói tỏa lam chiều, bên nương dâu, bên lũy tre xanh mờ
Đừng cho tâm tư vương vấn chi thêm buồn thêm khổ...càng thêm
Chúa từng ban tâm bình an trên cõi đời gian nan
Chúa lau khô mắt buồn
Lau khô lệ sầu vương
Bước đi trong ánh trời
Nhìn lên cao ta hát...lời vui

Tài Liệu Tham Khảo