Chúa Kỳ Diệu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: My God, How Wonderful Thou Art
  • Lời: Frederick William Faber (1814-1863)
  • Nhạc: James Turle (1802-1882)

Lời Anh

My God, How Wonderful Thou Art
1. My God, how won-der-ful Thou art,
Thy maj-es-ty how bright,
How beau-ti-ful Thy mer-cy-seat,
In depths of burn-ing light!
2. How won-der-ful, how beau-ti-ful,
The sight of Thee must be,
Thine end-less wis-dom, bound-less pow'r,
And awe-ful pu-ri-ty!
3. Oh, how I fear Thee, living God,
With deepest, tenderest fears,
And worship Thee with trembling hope
And penitential tears.

Lời Việt

Chúa Kỳ Diệu
Lời Việt: Lê Vĩnh Thạch
1. Lạy Cha muôn đời chí cao siêu việt,
Rực rỡ, diệu vinh chói rạng!
Đẹp quá nơi Ngài ban phát thiên ân,
Khuất trong chiều sâu lửa thiêng!
2. Thời gian miên trường cuốn theo chân Ngài,
Trời đất mờ phai biến dạng,
Ngàn bóng thiên thần san sát cúi tôn
Kính cung thờ lạy trước ngai!
3. Thật con run sợ trước Chúa chí cao,
Đầy kính phục khi ngưỡng mộ,
Thờ Chúa trong niềm run rẩy trông mong,
Với bao giọt lệ vỡ tan!
4. Lòng con yêu Ngài dẫu không so bằng,
Ngọn lửa tình yêu của Ngài,
Mà Chúa nhân lành khi cúi bảo con
Hiến dâng tình yêu nhỏ nhoi!
5. Làm sao cha trần thế giống như Ngài,
Hoặc có mẹ yêu dấu cùng,
Ngài cứ mang chịu, kiên nhẫn với con
Đứa con đầy tội bẩn dơ.
6. Lần Con chiêm nghiệm, ngắm xem chính Ngài,
Liền hát lời ca ái mộ;
Quyền thế, tôn trọng, thanh khiết, khôn ngoan,
Chúa con trường tồn chí tôn.

Tài Liệu Tham Khảo