Chúa Đoái Thương

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus Heals the Broken Hearted
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh
  • Hòa Âm: Hebert G. Tovey

Lời Anh

Jesus Heals the Broken Hearted
Whosoever will to the Lord may come,
Whosoever will to the Lord may come,
Whosoever will to the Lord may come,
He will not turn a-way.
Jesus, Jesus, heals the broken hearted,
Jesus, Jesus, heals the broken hearted,
Jesus, Jesus, heals the broken hearted,
He will set you free.

Lời Việt

Chúa Đoái Thương - Lời: Nguyễn Hữu Ái
Ai thành tâm cầu xin Vua Jesus vô lòng,
Ai thành tâm cầu xin Vua Jesus vô lòng,
Ai thành tâm cầu xin Vua Jesus vô lòng,
Tin chắc Chúa không khinh thường.
Jesus, Jesus, luôn thương xót những trái tim thương đau,
Jesus, luôn thương xót những trái tim thương đau,
Jesus Chúa hàn gắn những đau thương tâm linh cho muôn người.

Tài Liệu Tham Khảo