Chúa Đi Cùng Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời

Chúa Đi Cùng Tôi
Ngày xưa...sống trong Lạc Viên
Có Chúa yêu thương nâng niu, cuộc đời...ấm êm
Ngày xưa...sống vui thần tiên
Nghe nhạc Trời trong gió mơ huyền
Người say sưa phước thiêng từ Chúa ban, tình chứa chan
Nuối tiếc khôn nguôi vì sao?
Lỡ vương bóng đen tội lỗi
Loài người đi vào kiếp sầu
Đường chông gai...thấm ngàn nỗi đau!
Thấp thoáng trăm năm thật mau
Có ai biết chăng về đâu?
Không lẽ ta không quan tâm...đời sau!
Tạ ơn Chúa trên trời cao
Đã chết thay tôi trên cây thập hình...đớn đau
Giờ đây, Chúa đi cùng tôi
Mọi buồn phiền trao hết cho Ngài
Lòng hân hoan Chúa ban ngày tháng vui, đời thắm tươi

Tài Liệu Tham Khảo