Chúa Đang Mong Chờ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Savior Is Waiting (1958)
  • Lời: Ralph Carmichael
  • Nhạc: Ralph Carmichael
  • Tài Liệu:

Lời Anh

The Savior Is Waiting
1. The Savior is waiting to enter your heart
Why don't you let Him come in
There's nothing in this world to keep you apart
What is your answer to Him?
Refrain
Time after time, He has waited before
And now He is waiting again
to see if you're willing to open the door
Oh, how He wants to come in.
2. If you'll take one step toward the Savior, my friend
You'll find His arms open wide
Receive Him and all of your darkness will end
With in your heart He'll abide


Lời Việt

Chúa Đang Mong Chờ - Vĩnh Phúc (1982)
1. Từ lâu Giê-xu mong ước vô tâm hồn anh đó
Tình yêu thương Chúa vui ban cho.
Trần gian không chi phân rẽ anh xa lìa Thiên Chúa
Chúa không từ bỏ anh bao giờ.
Điệp Khúc:
Chúa vẫn nhớ tới, vẫn nhớ tới anh đêm ngày
Giờ đây Ngài mời gọi anh đến ngay
Chạy đến, đến với Cứu Chúa, mở cửa ra cho Ngài
Chúa ban niềm thỏa vui lâu dài.
2. Ngài giang tay yêu thương đón anh về bên Chúa
Bình an, yên nghỉ, không âu lo.
Tội xưa Giê-xu tha thứ anh e ngại chi nữa
Hãy mau về, Chúa đang mong chờ.


Tài Liệu Tham Khảo

  • Tuyển Tập Thánh Ca Chép Tay của Nhạc sĩ Vĩnh Phúc.
  • Tuyển Tập Thánh Ca của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh.
  • Thánh Ca - Thư Viện Tin Lành