Chúa Đến Dương Trần

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: O Antiphon
  • Lời: Latin, 12th Century
  • Nhạc: Plainsong, 13th Century

Lời Anh

Oh Come, Oh Come, Emmanuel
Lời Anh: John M. Neale (1851)
Tài liệu: Lutheran Worship (1854) – Bài số 31
1. Oh, come, our Wisdom from on high, Who ordered all things mightily;
To us the path of knowledge show, and teach us in her ways to go.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!
2. Oh, come, oh, come, our Lord of might, Who to your tribes on Sinai’s height
In ancient times gave holy law, in cloud and majesty and awe.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!
3. Oh, come O Rod of Jesse’s stem, from ev’ry foe deliver them
That trust your mighty pow’r to save; bring them in vict’ry through the grave.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!
4. Oh, come, O Key of David, come, and open wide our heav’nly home;
Make safe the way that leads on high, and close the path to misery.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!
5. Oh, come, our Dayspring from on high, and cheer us by your drawing nigh,
Disperse the gloomy clouds of night, and death’s dark shadows put to flight.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!
6. Oh, come, Desire of Nations, bind in one the hearts of all mankind;
Oh, bid our sad divisions cease, and be yourself our King of Peace.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!
7. Oh, come, oh, come, Emmanuel, and ransom captive Israel,
That mourns in lonely exile here, until the Son of God appear.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to you, O Israel!


Lời Việt

Chúa Đến Dương Trần
1. Vì yêu nhân gian Jêsus đến nơi dương trần.
Máng cỏ đê hèn thân Chúa cam chịu bần hàn.
Cô đơn nghèo nàn với biết bao nhọc nhằn.
Ngài đem an vui đến cho tất cả nhân loại.
Hãy hát vang lên! Danh Ngài Em-ma-nu-ên.
Chúa đến dương trần để cứu rỗi mọi tội nhân.
2. Trần gian đau thương con người sống trong vô vọng.
Nhưng có tin mừng do Chúa Con Trời hạ sinh.
Âu lo, phiền muộn Chúa gánh thay loài người.
Trần gian khinh chê chối bỏ chính Vua muôn đời.
Ấy bởi thương tôi! Jesus chẳng than một lời.
Nhân thế vô vọng, Chúa đến để ban bình an.
3. Tại Gô-gô-tha nhân loại đóng đinh Con Trời.
Thập giá khổ hình Jesus gánh thay tội nhân.
Đau thương một mình Chúa gánh thay tội tình.
Vì yêu nhân gian Jesus phó bỏ thân vàng.
Ấy bởi thương anh! Rrên đồi huyết Chiên Con tràn.
Hãy đến bên Ngài! Xin Chúa thứ tha tội anh.

Tài Liệu Tham Khảo