Chúa Ôi! Xin Dìu Con

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Precious Lord, Take My Hand
  • Lời: Thomas D. Dorsey
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Ôi! Xin Dìu Con
1. Nhìn dòng đời dần dần trôi,
Cứu Chúa ơi! Xin mau gần con,
Con nao sờn lòng sầu vương yếu đuối luôn.
Khi muôn hướng bão táp tuôn,
Bóng tối buông mây che đời con.
Xin đi cùng con, và không bỏ con trong mỏi mòn.
2. Ðời mịt mùng ngàn ngàn phương,
Cứu Chúa ơi! Xin mau dìu con,
Xin tay Ngài đầy tình thương dẫn dắt con.
Qua mưa gió thắng khó nguy,
Ðuổi bóng đêm xua mây sầu tan.
Xin đi cùng con, và không bỏ con khi ngày tàn.
3. Dù ngày vàng dần dần qua,
Cứu Chúa ơi! Xin ban bình an,
Khi con gửi vào thời gian hết tháng năm...
Theo mơ ước mái tóc xanh,
Cũng biến đi phai đi mà thôi.
Xin cho hồn con về yên nghỉ bên Cha đời đời.

Tài Liệu Tham Khảo