Ca Khúc Xanh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Ca

Ca Khúc Xanh
1. Nào ca vang bài ca xanh thắm màu với cỏ cây reo vui nơi nơi,
Ngày vươn lên niềm tin đang đón chào, dưới nắng mai biếc xanh khung trời.
Điệp Khúc:
Đời đẹp tươi vì Chúa luôn bên ta,
Dù đường xa mỗi bước không rời,
Ngài luôn ban cho ta sức sống vui, dìu ta bước đến nơi ngôi trời.
Đời luôn xanh, giữa cơn giông cuồng;
Đầy niềm tin, ngày mai sáng tươi,
Vì trong ta Jê-sus mãi sống luôn,
Giúp chúng ta sống cho muôn người.
2. Bài ca xanh lời vang trong núi đồi, thấm khắp trên thảo nguyên xanh tươi,
Vì bên ta Jê-sus luôn chẳng rời, trải khắp nơi đến xong cuộc đời.
3. Đời đẹp tươi niềm tin luôn sáng ngời, trước khó khăn vẫn vui ca vang,
Bài ca xanh trình dâng lên Chúa Trời, tiếng hát cao vút trên mây ngàn.
Phần Phụ Họa
Nào cùng chào mừng cuộc đời rạng ngời
Ôi vui tươi bên ta bên ta xa tuy xa bên Chúa chẳng rời không thôi
Đời luôn xanh luôn tươi xanh giữa cơn giông cuồng, dù mây giăng kín,
Đầy niềm tin nơi tương lai, ngày mai sáng tươi khi hừng đông đến

Tài Liệu Tham Khảo