Ca Khúc Bình An

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Ca Khúc Bình An
  • Nhạc: Trần Thượng Trí

Lời Việt

Ca Khúc Bình An
1. Khi tôi có Chúa lòng thật bình an,
Dẫu đang ngục tù dù chốn rừng sâu,
Kẻ thù chặn lối đêm đen tăm tối,
Nhưng có Jê-sus an ninh cho tôi;
Khi tôi xa Chúa lòng chẳng bình an,
Lo toan sầu muộn lệ đắng trào rơi,
Lòng đầy hờn oán bóng tối vây quanh,
Một mình tìm lối cô đơn nghèo nàn.
Điệp Khúc:
Cảm tạ ơn Chúa, có Jê-sus rồi!
Có Jê-sus rồi! Lòng thật bình an,
Cảm tạ ơn Chúa, có Jê-sus rồi!
Có Jê-sus rồi! Lòng thật bình an.
2. Khi tôi có Chúa lòng thật bình an,
Dẫu sóng dập dồi thuyền giữa biển khơi,
Kẻ thù hại tôi Sa-tan giăng lưới,
Nhưng có Jê-sus an ninh cho tôi;
Khi tôi xa Chúa lòng chẳng bình an,
Chẳng có nguyện cầu, chẳng có niềm vui,
Bùn lầy ngập lối bối rối tâm can,
Cuộc đời mờ tối biết đâu bến bờ.

Tài Liệu Tham Khảo