CON TIN NƠI NGÀI

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Con Tin Nơi Ngài
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Con Tin Nơi Ngài
Con tin nơi Ngài hôm nay
Chính Chúa hiện diện nơi đây
Con tin năng quyền Cứu Chúa dẫn dắt chở che chúng con
Con tin Vua Trời hạ sinh
Đã chết thay tội lỗi con
Vinh quang danh Ngài là Vua chí thánh đời đời tôn vinh
Con trọn đời tôn cao danh Ngài Cứu Chúa Giê xu
Con nguyện luôn tôn vinh chúc tán Vua của muôn loài
Con cầu Linh Thánh Chúa đến đây ở với chúng con
Cho lòng luôn nóng cháy thờ phượng hăng say

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo