CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Con Chỉ Mong Tôn Cao Danh Ngài
  • Lời Việt: Thiên Ân
  • Nhạc: Nhạc Nước Ngoài
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Con Chỉ Mong Tôn Cao Danh Ngài
Con chỉ mong tôn cao danh Ngài
Giờ con lặng yên đến trước ngôi Thánh Ngài
Vì con luôn muốn bên Ngài
Tại chính nơi thánh này
Và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa
Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng
Nguyện lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo