CHÚC TÁN DANH CHÚA

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Tán Danh Chúa
  • Lời: Don Moen
  • Nhạc: Don Moen
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Tán Danh Chúa
Đáng hát xướng chúc tôn Ngài là Chúa
Ngài thật xứng đáng chúc tán kính yêu tôn thờ
Hãy mau cùng tụng ngợi và đưa tay tôn vinh Chúa
Hát chúc tôn cho danh Giê-xu
Chúc tôn danh Giê-xu
Chúc tôn cho thánh danh Chúa muôn đời

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo