CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN NƠI ĐÂY

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúa Đang Hiện Diện Nơi Đây
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Đang Hiện Diện Nơi Đây
Con tin Vua yêu thương đang nghe con trong giây phút này
Và con nghe bao nhiêu âm thanh vang lên nơi thiên cung trong giây phút này
Con tin Chúa đang hiện diện vì ánh sáng tỏa soi nơi này

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo