Cứu Chúa Giáng Trần

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Tựa đề: Cứu Chúa Giáng Trần
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Cứu Chúa Giáng Trần
Nô En Nô En
Nô En Nô En
Chúa ta ra đời
Cứu Chúa lâm trần
Cứu Chúa lâm trần
Giê-xu Cứu Chúa
Hát mừng Giê-xu sanh
Hát mừng tôn vinh Chúa
Giê-xu yêu thương nhân loại Ngài hy sinh
Xa ngôi vinh hiển trên trời giáng tục trần
Hoan ca ta reo mừng tiếp Vua Thượng Thiên
Vinh thay Đức Chúa Trời dưới đất bình an
Hoan ca hỷ duyệt hôm nay khắp nơi tràn
Cùng tôn Giê-xu Vua muôn vua
Tôn Giê-xu Chúa muôn loài
Nô En Nô En
Nô En Nô En
Giê-xu Chân ChúaTài Liệu Tham Khảo