Có Tiếng Hát Ngợi Khen

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời

Có Tiếng Hát Ngợi Khen
Trên cao mây trời giăng
Làn gió đưa nhẹ nhàng
Không gian như còn say
Tơ vàng trong sương mai...
Tâm tôi vui ngày vui
Ngày Chúa ban loài người
Có tiếng hát ngợi khen
Ơn Ngài, ơn thiêng liêng
Đời tôi xưa
Bao nhiêu lâu sống buồn, trên đường khó phong sương
Mang tâm tư héo mòn, ngày tàn theo tháng năm...
Đời tôi nay
Ai cho tôi vững lòng, coi thường bước gian nan?
Ai cho tôi phước hạnh ngày về nơi vinh quang?
Đêm...
Xưa không trung lừng vang
Nhạc Thánh Ca rộn ràng
Chúa xuống chốn lầm than
Tin Lành cho nhân gian
Tâm tôi vui ngày vui
Tình Chúa thương tuyệt vời
Chúa cứu rỗi người tin
Ơn Ngài, ơn vô biên...

Tài Liệu Tham Khảo