Cám Ơn Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Cám Ơn Ngài - Lời Việt: Nguyễn Hữu Bình
1. Trần thế đắm đuối chết trong đêm ô tội đầy,
Nhân gian hư vong, nhưng Chúa Jê-sus đến,
Ngài gánh ác uế tôi, trên thập tự chịu chết;
Chúa dâng mình, tuôn huyết hồng, thế tôi và bạn.
Điệp Khúc:
Cảm ơn Ngài đà chuộc mua chính tôi,
Cảm ơn Ngài gội hồn thân trắng trong;
Cảm ơn Ngài, mọi tội tôi thứ tha,
Cứu ân diệu vinh ban phát cho muôn người.
2. Kìa Jê-sus đến bỏ ngôi cao sang từ trời,
Dâng thân hy sinh và Chúa vui chịu chết,
Ngài gánh cả khổ đau, cam chịu hình thay thế;
Tôi yêu Ngài, luôn mến Ngài, chúc tán muôn đời.

Tài Liệu Tham Khảo