CÙNG HỌP NHAU

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Cùng Họp Nhau
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Cùng Họp Nhau
Cùng họp nhau dưới chân Chúa
Chúng ta hòa theo nhịp đàn
Hát tôn vinh Vua Giê-xu, Chúa yêu thương
Cùng đợi chờ dưới chân Chúa
Lắng nghe lời từ ngôi Trời ban
Sống bên nhau trong danh Ngài vui thỏa hoài

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo