CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Cùng Chúc Tôn Chúa
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Cùng Chúc Tôn Chúa
Nguyện đồng lòng hát ca, cùng nhau chúc tôn Ngài
Hòa nhịp đàn ca ngợi danh Vua Thánh
Ngài là Vua đời đời chí cao
Nào ta hãy thờ tôn
Dâng lên Ngài tin yêu từ tâm hồn ta
Vua muôn vua kính yêu ca khen danh Thánh Ngài
Xin dâng lòng tin yêu lên Ngài
Bài ca mới trong tâm của con
Đời con đây xin dâng hiến cho Ngài
Hiến dâng hồn thân con vào Cha Thượng Thiên.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo