Bước Trên Thiên Trình

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Each Step of the Way
  • Lời: Redd Harper
  • Nhạc: Redd Harper

Lời Anh

Each Step of the Way
1. I'm following Jesus one step at a time,
I live for the moment in His love divine.
Why think of tomorrow, just live for today,
I'm following Jesus, each step of the way.
2. The pathway is narrow, but He leads me on,
I walk in the shadow, my fears are all gone.
My spirit grows stronger each moment each day,
For Jesus is leading, each step of the way.

Lời Việt

Bước Trên Thiên Trình - Lời Việt: Nguyễn Hữu Bình
Tôi luôn đi cùng Jesus.
Trọn mọi bước không thôi.
Hằng ngày luôn luôn sống vui,
Trong ơn yêu thương Trời.
Còn lo chi ngày mai lại?
Nhờ Ngài sống bửa nay.
Tôi luôn đi với Jesus.
Trọn mỗi bước không rời.

Tài Liệu Tham Khảo