Bàn Tay Dâng Lên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Bàn Tay Dâng Lên
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Bàn Tay Dâng Lên
1. Đây đoàn dân đông đang đói mệt,
Bàn tay này trông thật nghèo nàn;
Duy còn đây năm chiếc bánh này,
Và cá chỉ một cặp thôi.
2. Trao vào tay Giê-xu tiếc gì?
Bàn tay này nay được đầy tràn;
Nhanh nhẹn em phân phát bánh rồi,
Mười mấy thúng đầy còn dư.

Tài Liệu Tham Khảo