Điệu Ru Đêm Thánh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Johannes Brahms - Op.49 No.4 Wiegenlied/Lullaby
  • Lời:
  • Câu 1: Dân ca Đức Des Knaben Wunderhorn
  • Câu 2: Georg Scherer (1824–1909)
  • Nhạc: Johannes Brahms (1833-1897)
  • Lời Anh: Harry Dixon Loes (1895-1965)
  • Tài Liệu:

Lời Đức

Wiegenlied: Guten Abend, Gute Nacht
1. Guten Abend, gute Nacht,
mit Rosen bedacht,
mit Näglein besteckt,
schlupf′ unter die Deck!
Morgen früh, wenn Gott will,
wirst du wieder geweckt.
2. Guten Abend, gute Nacht,
von Englein bewacht,
die zeigen im Traum
dir Christkindleins Baum.
Schlaf nun selig und süß,
schau im Traum ′s Paradies.

Lời Anh

Good Evening, Good Night
1. Lullaby and good night,
With roses bedight,
With lilies o'er spread
Is baby's wee bed.
Lay thee down now and rest,
May thy slumber be blessed.
2. Lullaby and good night,
Thy mother's delight,
Bright angels beside
My darling abide.
They will guard thee at rest,
Thou shalt wake on my breast.

Lời Việt

Điệu Ru Đêm Thánh - Vĩnh Phúc (2011)
1. Một ngày xưa thật là xưa.
Giê-xu giáng sinh trong đêm mơ.
Tại chuồng chiên làm trẻ thơ
Nằm trong máng rơm nghèo đơn sơ.
Rộn ràng tiếng thiên thần vang.
Đêm bình an cho thế gian.
Rộn ràng tiếng thiên thần vang.
Con Trời giáng sinh nơi trần
2. Bầu trời khuya thật dịu êm,
Ngàn muôn ánh sao chiếu sáng đêm.
Cạnh bầy chiên Ngài ngủ yên
Nhạc xa vắng ngân dài trong đêm.
Ngoài trời có muôn vì sao
Ngân điệu ru êm biết bao.
Ngoài trời có muôn vì sao,
Ngân điệu hát ru ngọt ngào.
3. Loài người như một đàn chiên
Lạc xa khắp nơi dưới bóng đêm.
Đời đau thương buồn triền miên.
Ngài thương xót nhân loại vô biên.
Từ trời xuống thăm trần gian.
Đem tình yêu cho thế nhân.
Từ trời xuống ban bình an
Cho người khắp nơi xa gần.

Tài Liệu Tham Khảo