Đời Đẹp Tươi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Đời Đẹp Tươi
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Đời Đẹp Tươi- Lời Việt: Nguyễn Hữu Bình
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,
Hát vang lừng vì đời đẹp tươi luôn nhờ Jesus,
Ngày ngày mừng vui, tối tăm xa rồi,
Jesus hằng ngày dắt dẫn lòng tràn ngập ánh dương.

Tài Liệu Tham Khảo