ĐẾN TÔN THỜ CHÚA

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Đến Tôn Thờ Chúa
  • Lời: Mike Fay - Tom Coomes
  • Nhạc: Mike Fay - Tom Coomes
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Đến Tôn Thờ Chúa
Trong danh Chúa chúng con quây quần cùng ngợi ca chúc tôn
Dâng lên Chúa tất cả tấm lòng ngập tràn yêu thương
Chúa hỡi xin Ngài ngự nơi đây chúng con đang mong chờ
Xuống phước ban ơn, thêm niềm vui tươi mới
Lúc chúng con đến tôn thờ Ngài

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo