Đêm Thánh Thay!

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hold the Fort
  • Tựa đề: Đêm Thánh Thay!
  • Lời: Stephen C. Foster
  • Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Đêm Thánh Thay!
1. Đêm thánh thay, rực rỡ quang minh!
Ấy con hiển vinh lâm phàm
Thương thế gian, từ bỏ Ngôi cao
Đành cam giáng sinh nơi hèn.
Điệp Khúc:
Chúa chí thánh, Đấng Christ
Con trời hôm nay sinh cứu ta
Hát, hát, hát, hát xướng kính tôn danh Ngài, là Vua Chúa ta.
2. Thiên sứ rao cùng kẻ chăn chiên
Thức đêm giữ canh chiên mình
Con trẻ thơ nằm máng cỏ kia là Cha Chí tôn Thiên đình.
3. Ngôi Sao Mai dìu dắt bác sĩ
Đến nơi Con Trai lạ lùng
Tôn quý Con, quỳ xuống lễ dâng thành tâm với Đấng Mưu luận.
4. Ân điển lưu truyền khắp thế gian
Sáng danh Chúa Cha đại quyền
Hãy giáng sinh rồi sẽ tái lâm làm Vua thiên niên thái bình.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo