Khải Huyền: Chương 18

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB66C018)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn, và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. 2. Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, 3. vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó.

4. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta; hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng; 5. vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. 6. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác; hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. 7. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng: Ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà góa, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. 8. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn nầy sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa; vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực.

9. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than. 10. Sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa mà rằng: Khốn thay! Khốn thay! Ba-by-lôn là thành lớn, là thành cường thạnh kia! Trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi.

11. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa: 12. hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn màu tía, lụa, màu điều; các hạng gỗ thơm; các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quí, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa; 13. nhục quế, sa nhân, hương, dầu thơn, nhũ hương; rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì; bò, trừu, ngựa, xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa. 14. Các thứ trái mà lòng người mơ ước đó đã mất đi rồi, mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi; người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. 15. Các nhà buôn đó đã nhờ Ba-by-lôn làm nên giàu, sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó; họ sẽ than khóc và buồn rầu, mà rằng: 16. Khốn thay! Khốn thay! thành lớn kia, đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu! Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết!

17. Phàm những lái tàu, những người đi biển, và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển, đều đứng cách xa; 18. khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng: Có thành nào đã được như thành lớn nầy ư? 19. Chúng lấy bụi rắc lên đầu mình, thương khóc than vãn, mà rằng: Khốn thay! Khốn thay! thành lớn nầy đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ, đã hóa thành một chỗ hoang vu!

20. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri, cũng hãy mừng rỡ đi; vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó.

21. Bấy giờ một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng: Ba-by-lôn là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. 22. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ khảy đàn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặc lòng, và tiếng cối xay cũng không nghe nữa. 23. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. 24. Ấy chính trong thành nầy, mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ, và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian.

Bản Dịch 2011

Ba-by-lôn Sụp Ðổ
1. Sau những điều ấy, tôi thấy một vị thiên sứ khác có quyền năng rất lớn từ trời xuống; trái đất đã rực sáng vì vinh quang của vị thiên sứ đó. 2. Vị thiên sứ đó cất tiếng dõng dạc nói rằng,
“Ðã sụp đổ rồi!
Ba-by-lôn lớn đã sụp đổ rồi!
Nó đã trở nên chỗ ở của các quỷ,
Nơi giam giữ mọi tà linh ô uế,
Nơi giam giữ mọi loài chim không thanh sạch và gớm ghiếc.
3. Vì mọi quốc gia đã uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó,
Các vua trên đất đã phạm tội gian dâm với nó,
Các thương gia trên đất đã trở nên giàu có nhờ của cải xa xỉ của nó.”
4. Sau đó tôi nghe một tiếng khác từ trời nói rằng,
“Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi nó,
Ðể các ngươi không dự phần vào những tội lỗi của nó,
Và để các ngươi không đón nhận những tai họa chung với nó.
5. Vì những tội lỗi của nó đã chất cao đến tận trời,
Và Ðức Chúa Trời đã nhớ lại những tội ác của nó,
6. Ðể báo trả nó những gì nó đã hại người ta,
Và báo trả gấp đôi những việc nó đã làm,
Ðể pha trộn trong chén nó gấp đôi nồng độ nó đã pha trộn cho người ta.
7. Như nó đã tự phô trương và sống trong xa xỉ bao nhiêu,
Nó sẽ bị hành hạ và đau buồn bấy nhiêu;
Vì nó đã tự nhủ trong lòng rằng,
‘Ta ngồi đây như một nữ hoàng,
Ta không phải là một góa phụ,
Ta sẽ không bao giờ biết đau buồn.’
8. Vì vậy các tai họa sẽ đến với nó chỉ trong một ngày:
Chết chóc, đau buồn, và đói khát;
Nó sẽ bị lửa hừng thiêu đốt,
Vì Chúa, Ðức Chúa Trời, Ðấng đoán xét nó, thật quyền năng.”
9. Bấy giờ các vua trên đất, những kẻ đã phạm tội gian dâm và sống trong xa xỉ với nó sẽ khóc lóc và tiếc thương nó khi họ thấy khói thiêu đốt nó bốc lên. 10. Các vua ấy sẽ đứng từ xa vì sợ hãi khi thấy nó bị hành hạ và nói rằng,
“Khốn thay! Khốn thay! Ba-by-lôn, thành vĩ đại, thành cường thạnh!
Vì chỉ trong một giờ, cơn đoán phạt của ngươi đã đến!”
11. Bấy giờ các thương gia trên đất sẽ than khóc và đau buồn về nó, vì không ai sẽ mua hàng hóa của họ nữa: 12. nào là những kiện hàng gồm vàng, bạc, bửu ngọc, trân châu, vải gai mịn, vải tím, tơ lụa, vải điều, mọi thứ gỗ thơm, mọi sản phẩm từ ngà voi, mọi sản phẩm bằng gỗ quý, những đồ đồng, đồ sắt, cẩm thạch, 13. quế thơm, hương liệu, trầm hương, nhũ hương, mộc dược, rượu, dầu, bột mịn, lúa mì, gia súc, chiên, ngựa, xe ngựa, thân xác, và linh hồn người ta.
14. “Những trái cây mà linh hồn ngươi ao ước đã lìa bỏ ngươi,
Tất cả những gì xa hoa và lộng lẫy đã bị diệt mất khỏi ngươi,
Người ta sẽ không bao giờ tìm ra được những thứ đó nữa.”
15. Những thương gia của các món hàng ấy, những người được giàu có nhờ nó, sẽ đứng đằng xa vì sợ hãi hình phạt nó phải chịu, mà than khóc và tiếc thương 16. rằng,
“Khốn thay! Khốn thay! Thành vĩ đại,
Thành đã mặc bằng vải gai mịn, vải tím, và vải điều,
Thành đã trang sức bằng vàng, bửu ngọc, và trân châu,
17. Thế mà chỉ trong một giờ, tất cả những giàu sang phú quý đó đã trở thành hoang phế!”
Tất cả các thuyền trưởng, tất cả các hành khách đi tàu, các thủy thủ, và những người sống nhờ ngành hàng hải đều đứng nhìn từ đằng xa, 18. khóc than khi thấy khói thiêu đốt nó bốc lên, và nói,
“Có thành nào vĩ đại như thành nầy chăng?”
19. Họ thảy bụi trên đầu, kêu la, khóc lóc, và tiếc thương rằng:
“Khốn thay! Khốn thay! Thành vĩ đại,
Thành đã làm cho mọi người có tàu đi biển trở nên giàu có nhờ sự phồn vinh của nó,
Thế mà chỉ trong một giờ, nó đã trở thành hoang phế!
20. Hỡi thiên đàng, hỡi các thánh đồ, các vị sứ đồ, và các vị tiên tri, hãy vui mừng về nó,
Vì Ðức Chúa Trời đã đoán phạt nó, vì nó đã hại quý vị.”
21. Bấy giờ một vị thiên sứ mạnh mẽ nhấc bổng một tảng đá như một cối xay lớn, ném xuống biển, và nói:
“Thành vĩ đại Ba-by-lôn sẽ bị ném xuống dữ dội như thế,
Và sẽ không ai tìm thấy nó nữa.
22. Âm thanh của những hạc cầm, những nhạc sĩ, những người thổi sáo, và những người thổi kèn sẽ không bao giờ được nghe ở trong ngươi nữa.
Mọi thợ khéo của mọi nghề thủ công sẽ không bao giờ thấy ở trong ngươi nữa.
Âm thanh của những cối xay sẽ không bao giờ được nghe ở trong ngươi nữa.
23. Ánh sáng từ những cây đèn sẽ không bao giờ chiếu sáng ở trong ngươi nữa.
Tiếng nói của chàng rể và cô dâu sẽ không bao giờ được nghe ở trong ngươi nữa,
Vì những thương gia của ngươi là những tay cự phú trên đất,
Vì mọi quốc gia đều bị ma thuật của ngươi lừa dối,
24. Máu của các vị tiên tri và các thánh đồ đã thấy trong ngươi,
Cùng với máu của mọi người đã bị sát hại trên đất.”

Tài Liệu