Ê-sai: Chương 28

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB23C028)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Khốn thay cho mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ép-ra-im, khốn thay cho hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi trũng màu mỡ của những người say rượu? 2. Nầy, từ nơi Chúa có một người mạnh và có quyền, giống như cơn bão mưa đá, như trận gió phá hại, như nước lớn vỡ bờ. Người sẽ lấy tay ném cả xuống đất. 3. Mão triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ép-ra-im sẽ bị giày đạp dưới chân. 4. Cái hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhất dân ấy, đóng tại nơi trũng màu mỡ, cũng sẽ giống như trái vả chín trước mùa hè: người ta thấy nó, vừa mới vào tay thì đã nuốt.

5. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trở nên mão triều thiên chói sáng và mão miện rực rỡ của dân sót Ngài; 6. sẽ trở nên thần công chánh cho kẻ ngồi trên tòa xét đoán, và sức mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi cửa thành.

7. Song những kẻ ấy cũng choáng váng vì rượu, xiêu tó vì các thứ rượu mạnh. Thầy tế lễ và đấng tiên tri đều choáng váng vì rượu mạnh, bị rượu nuốt đi, nhân các thứ rượu mạnh mà xoàng ba; xem sự hiện thấy thì cắt nghĩa sai, xử kiện thì vấp ngã; 8. mửa ra ô uế đầy bàn tiệc, chẳng có chỗ nào sạch!

9. Vậy người sẽ dạy khôn cho ai, và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình? Có phải là dạy cho những trẻ con thôi bú, mới lìa khỏi vú chăng? 10. Vì, với họ phải giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối; hàng thêm hàng, hàng thêm hàng; một chút chỗ nầy, một chút chỗ kia! 11. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà phán cùng dân nầy. 12. Ngài đã phán cùng nó rằng: Đây là nơi yên nghỉ; hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ. Nầy là lúc mát mẻ cho các ngươi. Thế mà họ chẳng chịu nghe. 13. Lời Đức Giê-hô-va đối với họ sẽ là giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối; hàng thêm hàng, hàng thêm hàng; một chút chỗ nầy, một chút chỗ kia; hầu cho họ bước tới, thì ngã nhào và giập nát, sập bẫy, và bị bắt!

14. Vậy nên, hỡi các ngươi là những người ngạo mạn, cai trị dân nầy ở Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. 15. Vì các ngươi nói rằng: Chúng ta đã kết ước với sự chết, và giao ước cùng nơi âm phủ. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta lấy sự nói dối là nơi nương náu, sự gian lận làm nơi ẩn mình.

16. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta đặt tại Si-ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quí báu, là nền bền vững: ai tin sẽ chẳng gấp rúc. 17. Ta sẽ lấy sự chánh trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực; mưa đá sẽ hủy diệt nơi ẩn náu bằng sự nói dối, nước sẽ ngập chỗ nương náu. 18. Bấy giờ ước các người kết với sự chết sẽ phế đi, ước các ngươi giao cùng nơi âm phủ sẽ không đứng được. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, các ngươi đều bị giày đạp. 19. Mỗi lần tai nạn trải qua, sẽ bắt lấy các ngươi, vì nó trải qua mọi buổi sớm mai, ngày và đêm; chỉ có sự kính sợ làm cho các ngươi hiểu biết lời dạy ấy. 20. Giường ngắn quá không thể duỗi mình; mền hẹp quá không thể quấn mình.

21. Vì Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên như ở núi Phê-ra-xim; Ngài nổi giận như tại trũng Ga-ba-ôn, đặng làm việc Ngài, là việc khác thường, và làm công Ngài, là công lạ lùng. 22. Vậy bây giờ, đừng khinh lờn nữa, e dây tói càng buộc chặt các ngươi chăng; vì ta có nghe từ nơi Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, lịnh truyền hủy diệt cả đất.

23. Hãy lắng tai, nghe tiếng ta; hãy để ý, nghe lời ta! 24. Kẻ cày để gieo, há hằng ngày cứ cày luôn sao? Há chẳng vỡ đất và bừa hay sao? 25. Khi đã bộng bằng mặt đất rồi, há chẳng vải tiểu hồi, gieo đại hồi ư? Há chẳng tỉa lúa mì nơi rãnh, mạch nha nơi đã cắm dấu, và đại mạch trên bờ ư? 26. Ấy là Đức Chúa Trời dạy và bảo nó cách phải làm. 27. Vì người ta chẳng dùng trái lăn mà nghiền tiểu hồi, cũng chẳng cho bánh-xe lăn trên đại hồi; nhưng tiểu hồi thì đập bằng cái que, đại hồi thì đập bằng cái lẻ. 28. Người ta vẫn xay lúa mì; nhưng chẳng đập luôn, dầu cho hột thóc qua dưới bánh xe hoặc chân ngựa, song không giập nát. 29. Điều đó cũng ra bởi Đức Giê-hô-va vạn quân, mưu Ngài lạ lùng, sự khôn ngoan Ngài tốt lành.

Bản Dịch 2011

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Những Người Lãnh Ðạo Chính Trị và Những Người Lãnh Ðạo Tôn Giáo Bại Hoại

1 Khốn cho Ép-ra-im,

Hào quang của nó đang phai tàn,

Như những mão miện bằng hoa trên đầu bọn lãnh đạo say sưa của nó;

Chúng trị vì trên thung lũng phì nhiêu,

Nhưng lại ngập chìm trong say sưa men rượu.

2 Kìa, Chúa có một người thật oai hùng và dũng mãnh,

Như trận bão có mưa đá,

Như cuồng phong khốc liệt,

Như bão tố kinh hồn,

Như lũ lụt ngập tràn,

Ngài thẳng tay ném chúng xuống mặt đất.

3 Ngài sẽ giày đạp dưới chân mão miện kiêu ngạo của bọn say sưa của Ép-ra-im.

4 Sự hào nhoáng đẹp đẽ trên đầu của những kẻ ngự trị trên thung lũng phì nhiêu là thế đó;

Nó sẽ như một vòng hoa đang héo tàn;

Nó sẽ như trái vả chín non trước mùa hạ,

Ai thấy và hái được sẽ ăn ngấu nghiến trái ấy ngay.

    

5 Trong ngày ấy CHÚA các đạo quân sẽ như một vòng hoa vinh hiển,

Một vương miện tuyệt mỹ cho những người còn sót lại của dân Ngài;

6 Ngài sẽ là Thần Công Lý cho những người ngồi trên tòa xét xử,

Là sức mạnh cho những ai đẩy lui quân thù trong chiến trận tại cổng thành.

   

7 Ðầu óc bọn ấy đều quay cuồng trong men rượu;

Chúng ngả nghiêng vì rượu mạnh;

Tư tế và tiên tri đều chếnh choáng vì rượu mạnh;

Chúng say mèm vì rượu nho;

Chúng lảo đảo vì rượu mạnh;

Ðầu óc chúng bị rượu làm quay cuồng, nên chẳng nhận rõ được khải tượng;

Khi xét xử chúng xét đoán lạng quạng, chẳng có thể phân biệt được đúng sai.

8 Vì tất cả các bàn tiệc đều bị chúng nôn mửa, trở nên ô uế;

Chẳng còn chỗ nào sạch sẽ.

    

9 Ngài sẽ dạy cho ai tri thức?

Ngài sẽ giãi bày sứ điệp cho ai?

Chẳng lẽ cho các trẻ thơ vừa dứt sữa,

Tức cho những con thơ vừa thôi bú hay sao?

10 Thôi thì cứ giảng giải,

Từng điều một,

Xong điều này, qua điều nọ,

Từng khoản một,

Hết khoản nọ, đến khoản kia;

Một ít chỗ này, một ít chỗ khác.

    

11 Thật vậy Ngài sẽ dùng môi miệng ngọng nghịu và ngôn ngữ xa lạ nói với dân này,

12 Là dân Ngài đã phán,

“Ðây là nơi nghỉ ngơi,

Hãy để cho những kẻ mệt mỏi được nghỉ ngơi;

Ðây là nơi thư thái.”

Nhưng chúng chẳng thèm nghe.

13 Nên lời CHÚA cho chúng sẽ là: “Từng điều một,

Xong điều này, qua điều nọ,

Từng khoản một,

Hết khoản nọ, đến khoản kia;

Một ít chỗ này, một ít chỗ khác.”

Ðể chúng đi tới, rồi bị ngã lui,

Bị giập nát, bị sa bẫy, và bị bắt sống.

    

14 Vậy, hãy lắng nghe lời CHÚA, hỡi những kẻ nhạo báng,

Những kẻ lãnh đạo dân này tại Giê-ru-sa-lem.

15 Vì các ngươi bảo rằng,

“Chúng tôi đã kết ước với tử thần;

Chúng tôi đã có hợp đồng với âm phủ,

Nên khi có tai ương tàn khốc tràn qua,

Chúng tôi sẽ không hề hấn gì,

Vì chúng tôi sẽ dùng dối trá làm nơi trú ẩn,

Dùng dối gian làm chỗ trú ngụ cho mình.”

    

16 Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán,

Này, Ta đặt tại Si-ôn một tảng đá móng,

Một tảng đá đã được thử nghiệm,

Một tảng đá góc nhà quý báu,

Một nền móng vững chắc;

Ai tin cậy sẽ không hoảng hốt.

17 Ta sẽ lấy công lý làm thước đo,

Lấy công chính làm dây chuẩn mực;

Mưa đá sẽ quét sạch nơi trú ẩn của dối trá;

Lũ lụt sẽ ngập tràn chỗ trú ngụ của dối gian.

18 Bấy giờ giao ước của các ngươi với tử thần sẽ bị vô hiệu hóa;

Hợp đồng giữa các ngươi và âm phủ sẽ chẳng còn giá trị gì;

Ðến khi tai ương tàn khốc tràn qua,

Các ngươi sẽ bị nó giày đạp nát tan.

19 Mỗi khi tai ương tàn khốc đi qua, nó sẽ bắt các ngươi,

Hết sáng này qua sáng khác, rồi bất kể ngày và đêm,

Nó chắc chắn sẽ đi ngang qua các ngươi;

Ai hiểu được sứ điệp này sẽ chỉ còn biết kinh hãi mà thôi.

    

20 Vì giường quá ngắn, nên không thể duỗi thẳng chân ra được;

Còn mền quá nhỏ, nên không đủ để đắp mình,

21 Vì CHÚA sẽ trỗi dậy, như ở trên Núi Pê-ra-xim,

Ngài sẽ nổi giận, như ở Thung Lũng Ghi-bê-ôn,

Ðể thực hiện công việc của Ngài, một công việc lạ lùng,

Ðể làm công tác của Ngài, một công tác kỳ lạ.

   

22 Vậy bây giờ các ngươi đừng nhạo báng nữa,

Nếu không, dây trói các ngươi sẽ càng siết lại chặt hơn;

Vì tôi đã được nghe từ Chúa, tức từ CHÚA các đạo quân,

Một lịnh truyền, bảo phải tiêu diệt toàn xứ.

   

23 Hãy lắng nghe, hãy nghe tiếng tôi;

Xin chú ý nghe, xin nghe tôi nói.

24 Chẳng phải người cày ruộng cày suốt ngày để đất sẵn sàng cho việc gieo trồng sao?

Chẳng phải người vỡ đất cứ tiếp tục bừa xới để đất sẵn sàng cho việc trồng trọt sao?

25 Khi mặt đất đã được ban bằng,

Người ta há không rắc thì là đen,

Gieo hạt thì là,

Trồng lúa mì thành hàng,

Cấy lúa mạch vào khu định cho chúng,

Và trồng lúa mì nâu ven bờ ruộng hay sao?

26 Vì người ta đã được chỉ dạy cách thức như vậy;

Chính Ðức Chúa Trời đã chỉ bảo cho người ta như thế.

    

27 Không ai dùng búa để đập thì là đen bao giờ,

Cũng không ai dùng trục lăn mà cán để lấy hạt thì là,

Nhưng thì là đen, người ta dùng cây que mà khẻ,

Còn thì là, họ dùng que nhỏ mà khẻ nhẹ cho hạt rớt ra.

28 Người ta xay gạo để làm bánh,

Nhưng không ai xay lúa mà muốn gạo nát vụn bao giờ;

Dù người ta lăn bánh xe qua hoặc cho ngựa giẫm lên cốt chỉ để trốc trấu ra thôi,

Chứ không ai muốn hạt gạo bị nghiền đến nát vụn bao giờ.

29 Ðây cũng là điều đến từ CHÚA các đạo quân;

Kế hoạch của Ngài quả là kỳ diệu,

Sự khôn ngoan của Ngài thật vượt trỗi vô cùng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu