Ê-sai: Chương 14

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C014)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Thật, Đức Giê-hô-va sẽ thương xót Gia-cốp; và còn lựa chọn Y-sơ-ra-ên. Ngài sẽ lập chúng nó lại trong bản xứ; kẻ trú ngụ sẽ phụ về chúng nó và liên hiệp cùng nhà Gia-cốp. 2. Các dân sẽ đem họ trở về bản xứ; nhà Y-sơ-ra-ên sẽ được chúng nó làm tôi trai tớ gái trong đất Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ bắt làm phu tù những kẻ đã bắt mình làm phu tù, và quản trị kẻ đã hà hiếp mình.

3. Đến ngày mà Đức Giê-hô-va sẽ cho ngươi yên nghỉ, khỏi cơn buồn bực bối rối, và sự phục dịch nặng nề mà người ta đã bắt ép ngươi, 4. thì ngươi sẽ dùng lời thí dụ nầy nói về vua Ba-by-lôn rằng: Sao kẻ bạo ngược đã tiệt đi, thành ức hiếp đã dứt đi! 5. Đức Giê-hô-va đã bẻ gậy của người ác, và trượng của kẻ cai trị! 6. Ấy là kẻ đã nhân giận đánh các dân tộc không thôi, dùng sự thạnh nộ cai trị các nước, và dùng sự bắt bớ chẳng ai ngăn lại. 7. Nay cả đất được yên nghỉ bình tĩnh, trổi giọng hát mừng! 8. Dầu đến cây tùng cây bách ở Li-ban cũng nhân cớ ngươi mà vui mừng, và nói rằng: Từ khi ngươi ngã xuống rồi, không ai trèo lên để đốn ta nữa.

9. Nơi âm phủ sâu thăm thẳm đã rúng động vì cớ ngươi đặng rước ngươi đến. Nó đã vì ngươi đánh thức các âm hồn, tức là những kẻ cả trên đất; nó đã làm cho vua các nước đứng dậy khỏi ngai mình. 10. Hết thảy chúng nó sẽ cất tiếng nói cùng ngươi rằng: Kìa ngươi cũng yếu đuối như chúng ta ư! Kìa ngươi cũng trở giống như chúng ta ư! 11. Sự sang trọng với tiếng đàn cầm của ngươi đều xuống nơi âm phủ. Một lớp dòi làm nệm cho ngươi, sâu bọ thì làm mền!

12. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! 13. Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. 14. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. 15. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!

16. Những kẻ thấy ngươi sẽ ngó chăm ngươi; và nhìn ngươi cách ý tứ, mà rằng: Có phải người nầy là kẻ đã làm rung rinh đất, day động các nước, 17. làm cho thế gian thành đồng vắng, lật đổ các thành, và chẳng hề buông tha kẻ bị tù về nhà mình đó chăng? 18. Hết thảy vua các nước đều ngủ nơi lăng tẩm mình cách vinh hiển. 19. Nhưng ngươi thì bị ném xa khỏi mồ mả, như nhánh cây thúi, như áo người bị giết, bị gươm đâm, bị xô xuống trong những đá nơi hố, khác nào thây chết bị giày đạp dưới chân!

20. Ngươi sẽ không được hội hiệp cùng các vua trong lăng; vì ngươi đã diệt nước mình và giết dân mình! Dòng dõi kẻ hung ác sẽ không được xưng đến danh nó nữa. 21. Hãy sắm sẵn sự chém giết cho con cháu vì tội ác của tổ phụ; hầu cho họ không dấy lên nữa đặng được đất làm cơ nghiệp, lập thành ấp khắp thế gian!

22. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta sẽ dấy lên nghịch cùng chúng nó. Ta sẽ làm tiêu diệt tên của Ba-by-lôn và dân sót lại, cả đến con và cháu nữa, Đức Giê-hô-va phán vậy. 23. Ta sẽ làm cho đất nó thuộc về con nhím, biến ra ao nước; và ta sẽ dùng chổi hủy diệt mà quét nó, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

24. Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững. 25. Ta sẽ đánh phá người A-si-ri trong đất ta; sẽ giày đạp nó trên núi ta. Ách nó sẽ cổi khỏi chúng nó; gánh nó sẽ cất khỏi vai chúng nó. 26. Đó là ý chỉ đã định nghịch cùng cả đất; đó là tay đã giá trên hết thảy các nước. 27. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã giang ra, thì ai day lại được?

28. Nhằm năm vua A-cha băng, gánh nặng nầy đã được rao ra:

29. Hỡi cả đất Phi-li-tin, chớ vui mừng bởi cớ roi đánh ngươi đã gãy; vì từ giống rắn sẽ sanh ra thuồng luồng, thuồng luồng sẽ sanh ra rắn lửa bay. 30. Bấy giờ con cả của kẻ nghèo sẽ tìm được đồ ăn, kẻ túng sẽ nằm yên ổn; nhưng ta sẽ khiến dòng dõi ngươi chết đói, và kẻ thuộc về ngươi còn sót lại sẽ bị giết. 31. Hỡi cửa, hãy than khóc! Hỡi thành, hãy kêu la! Hỡi cả đất Phi-li-tin, hết thảy hãy đều tan chảy! Vì có luồng khói từ phương bắc đến, chẳng ai lìa khỏi hàng ngũ mình.

32. Lấy chi trả lời cho sứ giả của nước nầy? Trả lời rằng: Đức Giê-hô-va đã lập Si-ôn, và kẻ sầu khổ trong dân Ngài sẽ được ẩn náu trong nó.

Bản Dịch 2011

Dân Do-thái Ðược Tái Lập Quốc

1 Quả thật CHÚA sẽ thương xót Gia-cốp;

Ngài sẽ chọn I-sơ-ra-ên một lần nữa;

Ngài sẽ tái lập họ trong xứ sở của họ.

Các dân ngoại sẽ hiệp với họ;

Các dân ấy sẽ liên kết với nhà Gia-cốp.

2 Các dân sẽ tiếp đón họ và đưa họ trở về quê hương của họ;

Nhà I-sơ-ra-ên sẽ làm chủ các dân,

Người ta sẽ phục vụ họ như những tôi trai tớ gái trong đất của CHÚA;

Họ sẽ bắt làm tù binh những kẻ đã bắt họ làm tù binh;

Họ sẽ cai trị những kẻ vốn đã hà hiếp họ.

Sự Sụp Ðổ của Vua Ba-by-lôn

3 Ðến ngày CHÚA cho ngươi nghỉ ngơi, thoát khỏi cảnh đau buồn, truân chuyên, và lao khổ của thời lưu đày mà ngươi đã bị bắt phải phục dịch, 4 bấy giờ ngươi sẽ cất lên những lời ca châm chọc vua Ba-by-lôn như sau:

Ủa kẻ áp bức đã tàn đời rồi sao?

Kẻ hay nhạy cơn lôi đình không còn nữa sao?

5 CHÚA đã bẻ gãy cây gậy uy quyền của kẻ ác;

Cây vương trượng của kẻ cầm quyền cai trị gian ác đã bị đập tan;

6 Ðó là kẻ trong cơn giận đã không ngừng tay đánh đập muôn dân;

Ấy là kẻ cai trị muôn dân bằng giận dữ, hằng bắt bớ hành hạ họ không ngừng.

7 Bây giờ cả thế giới đều được nghỉ yên và bình tịnh;

Rồi đột nhiên họ thốt lên những lời ca hát vui mừng.

8 Ngay cả những cây tùng, cây bá hương ở Li-băng cũng cất tiếng hát rằng,

“Từ khi ngươi ngã xuống, không còn ai lên đốn chặt chúng tôi.”

9 Dưới âm phủ bị náo động khi nhận ngươi vào.

Nó vì ngươi mà đánh thức các âm hồn của những kẻ đã từng trị vì trên đất;

Nó làm cho vua chúa các dân đứng dậy khỏi ngai mình để chào đón ngươi.

10 Tất cả những kẻ ấy sẽ nói với ngươi rằng,

“Ông mà cũng đã trở thành yếu đuối như chúng tôi sao?

Ông mà cũng đã trở nên như chúng tôi à?”

11 Những huy hoàng và âm thanh các hạc cầm của ngươi rồi cũng đi vào âm phủ;

Giòi sẽ làm nệm cho ngươi; bọ sẽ làm mền cho ngươi.

Sự Sụp Ðổ của Lu-xi-phe

12 Hỡi Lu-xi-phe, con của bình minh kia,

Ngươi đã bị sa xuống đất rồi sao?

Hỡi kẻ chế ngự các nước, ngươi đã bị hạ xuống rồi sao?

13 Này, ngươi đã tự nhủ,

“Ta sẽ lên trời;

Ta sẽ nhấc ngai ta lên trên các vì sao của Ðức Chúa Trời;

Ta sẽ ngự trị trên Núi Hội Họp, nơi thượng đỉnh của miền cực bắc.

14 Ta sẽ lên trên các tầng mây;

Ta sẽ làm cho chính ta trở thành một đấng tối thượng.”

15 Nhưng ngươi sẽ bị ném xuống âm phủ,

Xuống tận đáy của vực sâu.

16 Những ai thấy ngươi đều sẽ trố mắt nhìn kỹ và tự hỏi,

“Ðây có phải là kẻ đã từng làm rúng động cả thế giới,

Khiến các vương quốc phải run sợ,

17 Kẻ đã từng biến thế giới thành sa mạc hoang tàn,

Kẻ đã đạp đổ các thành trì thành bình địa,

Và kẻ đã không bao giờ mở cửa ngục phóng thích các tù binh đó sao?”

18 Tất cả các vua chúa của các nước,

Ai nấy đều nằm xuống cách hiển vinh trong lăng tẩm của họ,

19 Nhưng ngươi sẽ bị quăng ra khỏi mồ mả của ngươi,

Như một cành cây gớm ghiếc,

Bị phủ bằng xác chết của những người bị giết vì gươm,

Rồi bị xô xuống các phiến đá ở dưới vực sâu,

Khác nào một xác chết bị giày đạp dưới chân.

20 Ngươi sẽ không được chôn cất trong lăng tẩm của các vua,

Vì ngươi đã phá tan đất nước của ngươi,

Vì ngươi đã sát hại dân ngươi.

Dòng dõi bọn gian ác muôn đời về sau sẽ không được ai nhắc đến.

21 Hãy chuẩn bị diệt sạch con cháu của chúng đi,

Vì tội ác của tổ tiên chúng.

Ðừng để con cháu chúng có cơ hội nổi lên chiếm lấy đất nước nữa,

Hoặc xây dựng các thành trì khắp nơi trên mặt đất nữa.

22 “Ta sẽ trỗi dậy chống lại chúng,”

CHÚA các đạo quân phán vậy.

“Ta sẽ loại bỏ danh Ba-by-lôn và những kẻ sống sót của nó,

Cùng với con cháu và chắt chít của chúng,”

CHÚA Toàn Năng phán vậy.

23 “Ta sẽ biến nó thành chỗ ở của nhím và những ao nước.

Ta sẽ dùng chổi hủy diệt quét sạch chốn ấy,”

CHÚA các đạo quân phán vậy.

Sứ Ðiệp Nghịch Lại A-sy-ri

24 CHÚA các đạo quân đã thề,

“Quả thật, hễ Ta định thế nào, việc phải xảy ra thế ấy.

Hễ Ta tính làm sao, việc phải thành như vậy.

25 Ta sẽ đánh tan quân A-sy-ri trong đất của Ta;

Ta sẽ giày đạp nó trên các đồi núi của Ta.

Ách của nó sẽ bị vứt khỏi cổ dân Ta;

Gánh nặng của nó sẽ bị cất khỏi vai của họ.”

26 Ðây là chương trình đã định cho khắp đất;

Ðây là cánh tay đưa ra thực hiện trên tất cả các dân;

27 Vì khi CHÚA các đạo quân đã quyết định, ai có thể hủy bỏ?

Khi cánh tay Ngài đã đưa ra thực hiện, ai có thể rút tay Ngài lại được chăng?

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Phi-li-tin

28 Vào năm Vua A-khát băng hà sứ điệp này đến:

29 “Hỡi toàn dân Phi-li-tin, các ngươi chớ vội mừng,

Vì cây roi đánh ngươi đã gãy,

Bởi vì từ trong dòng dõi của con rắn sẽ sinh ra một con rắn độc,

Rồi từ nó sẽ sinh ra một con rắn bay độc hại dữ dằn.

30 Con đầu lòng của những người nghèo đói sẽ được nuôi dưỡng;

Và những người bần hàn khốn khó sẽ nằm nghỉ an toàn;

Nhưng Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi chết đi vì nạn đói;

Ta sẽ diệt luôn những người còn sót lại của ngươi.

31 Hỡi cổng thành, hãy sầu than khóc lóc;

Hỡi thành phố, hãy gào khóc kêu la;

Hỡi toàn dân Phi-li-tin, hãy bủn rủn rụng rời,

Vì một luồng khói đen sẽ từ phương bắc kéo đến,

Và chẳng ai rời khỏi hàng ngũ của mình.” 

32 Khi ấy người ta sẽ trả lời thế nào cho các sứ giả của nước ấy đây?

“CHÚA đã lập Si-ôn.

Những người cùng khốn trong dân Ngài sẽ tìm được nơi ẩn náu trong thành đó.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu