Ê-sai: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Trong ngày đó, bảy người nữ sẽ bắt lấy một người nam, và nói rằng: Chúng tôi ăn bánh của mình, mặc áo của mình; chỉ xin cho phép chúng tôi mang danh ngươi; hãy cất sự xấu hổ của chúng tôi đi.

2. Trong ngày đó, chồi của Đức Giê-hô-va sẽ làm đồ trang sức vinh hiển của những kẻ sót lại trong Y-sơ-ra-ên, sản vật dưới đất sẽ làm sự tốt đẹp cho chúng nó. 3. Phàm những kẻ còn lại Si-ôn, những kẻ sót lại ở Giê-ru-sa-lem, tức là những kẻ ở Giê-ru-sa-lem được chép vào sổ người sống, thì sẽ được xưng là thánh; 4. khi Chúa đem thần công bình cùng thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Si-ôn, tẩy sạch huyết Giê-ru-sa-lem khỏi giữa nó. 5. Trên khắp nơi núi Si-ôn, trên khắp các hội nó, Đức Giê-hô-va sẽ dựng lên một đám mây bọc khói trong ban ngày, và ngọn lửa soi sáng trong ban đêm. Vì một cái màn sẽ che cả sự vinh hiển: 6. sẽ có trại làm bóng mát tránh nắng ban ngày, và dùng làm nơi núp chổ đụp cho khỏi gió táp mưa sa.

Bản Dịch 2011

'

1 Trong ngày đó, bảy người nữ sẽ nắm lấy một người nam và nói,

“Chúng tôi sẽ bỏ tiền của mình ra để tự lo ăn uống và tự mua sắm áo quần;

Chúng tôi chỉ xin được mang tên anh thôi;

Xin anh làm ơn cất đi nỗi xấu hổ của chúng tôi.”

Vinh Hiển Tương Lai của Những Người Sống Sót ở Si-ôn

2 Trong ngày ấy, chồi non CHÚA cho mọc lên sẽ đẹp đẽ và vinh hiển;

Hoa màu trong xứ sẽ là niềm hãnh diện và vinh hiển của những người sống sót ở I-sơ-ra-ên.

3 Những ai còn sống sót ở Si-ôn và những ai còn sống sót ở Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thánh,

Tức tất cả những người được ghi nhận là còn sống sót ở Giê-ru-sa-lem,

4 Khi Chúa rửa sạch những ô uế của các thiếu nữ ở Si-ôn,

Và tẩy sạch những vết máu đã đổ ra trong Giê-ru-sa-lem

Bằng linh phán xét và linh thiêu đốt của Ngài.

5 Bấy giờ CHÚA sẽ dựng nên một đám mây che phủ ban ngày và một đám khói có lửa soi sáng ban đêm ở trên toàn Núi Si-ôn và trên những nơi dân chúng hội họp.

Thật vậy sẽ có một vầng hào quang bao phủ trên cả vùng.

6 Vầng hào quang ấy sẽ như cái lều che nắng nóng ban ngày,

Và làm nơi trú ẩn và che chở phòng khi bão tố và mưa sa.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu