Châm Ngôn: Chương 31

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB20C031)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đây là những lời của Vua Lê-mu-ên truyền đạt những điều mà mẹ ông đã dạy:

2. Hỡi con trai của ta! Hỡi con trai mà dạ ta đã cưu mang! Hỡi con trai từ sự khấn nguyện của ta!
3. Đừng trao sức lực của con cho đàn bà, cũng đừng theo những con đường đã hủy hoại các vua.
4. Đó không phải là việc của các vua. Lê-mu-ên ơi! Uống rượu - hay những thứ làm say sưa - không phải là việc của các vua, cũng không phải là việc của các nhà lãnh đạo.
5. Đừng để họ uống, rồi quên đi luật lệ, lập đi lập lại sự phán xét gây đau khổ cho tất cả những người cần sự giúp đỡ.
6. Hãy đem rượu mạnh cho người sắp chết, và ban rượu cho những người có tâm hồn đắng cay.
7. Hãy cho người uống để quên đi sự nghèo khổ của mình, không còn nhớ đến sự đau khổ của mình nữa.
8. Hãy mở miệng của con để bênh vực người không thể nói được, và tất cả những người đang bị đưa vào cõi chết.
9. Hãy mở miệng của con để phán xét công minh, để bênh vực lý lẽ của người nghèo khó và những người cần sự giúp đỡ.

10. Ai có thể tìm được một người vợ tài đức? Giá trị của nàng trỗi hơn châu ngọc.
11. Tấm lòng của chồng nàng tin cậy nơi nàng, chàng sẽ chẳng hề thiếu hoa lợi.
12. Trọn đời nàng làm cho chồng được lợi ích, không gây thiệt hại.
13. Nàng tìm lông chiên và sợi gai, rồi vui vẻ bắt tay vào việc.
14. Nàng như những thương thuyền mang thực phẩm từ xa trở về.
15. Nàng thức dậy khi trời còn tối, chu cấp thức ăn cho người trong nhà, sắp đặt công việc cho những tớ gái của nàng.
16. Nàng để ý đến một cánh đồng, rồi mua nó, với lợi tức trong tay, nàng gây dựng một vườn nho.
17. Nàng thắt lưng bằng sức lực, và làm cho những cánh tay của nàng vững mạnh.
18. Nàng biết hàng hóa nào mang lại lợi ích. Ban đêm đèn của nàng không hề tắt.
19. Cánh tay của nàng nắm lấy con quay, còn bàn tay của nàng thì cầm con suốt.
20. Nàng mở rộng bàn tay giúp đỡ người nghèo khó, và giang cánh tay tiếp trợ kẻ khốn cùng.
21. Nàng không sợ người trong nhà bị tuyết giá, bởi vì cả nhà đều mặc áo điều.
22. Nàng tự làm những tấm chăn, và trang phục của nàng thuộc loại vải mịn màu tía.
23. Tại cổng thành, chồng nàng được biết đến, và được ngồi chung với các trưởng lão ở trong xứ.
24. Nàng làm trang phục bằng vải mịn, rồi đem bán, cung cấp quần áo cho những thương nhân.
25. Năng lực và uy tín là trang phục của nàng. Nàng mỉm cười với tương lai.
26. Nàng mở miệng nói cách khôn ngoan, lưỡi của nàng hướng dẫn điều nhân hậu.
27. Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không hề ăn bánh của sự lười biếng.
28. Các con của nàng trỗi dậy chúc nàng được phước. Chồng của nàng cũng khen ngợi nàng.
29. Nhiều phụ nữ đã làm việc xuất sắc, nhưng nàng trổi hơn tất cả.
30. Duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.
31. Hãy trao cho nàng kết quả của tay nàng - Hãy để cho công việc của nàng được ca ngợi nơi cổng thành.

Bản Dịch 1925

1. Lời của vua Lê-mu-ên, Các châm ngôn mà mẹ người dạy cho người.
2. Hỡi con ta sẽ nói gì? Hỡi con của thai ta, ta phải nói chi? Hỡi con của sự khấn nguyện ta, ta nên nói điều gì với con?
3. Chớ phó sức lực con cho người đàn bà, Đừng ở theo con đường gây cho vua chúa bị bại hoại.
4. Hỡi Lê-mu-ên, chẳng xứng hiệp cho các vua, Chẳng xứng hiệp cho các vua uống rượu, Hay là cho các quan trưởng nói rằng: Vật uống say ở đâu?
5. E chúng uống, quên luật pháp, Và làm hư sự xét đoán của người khốn khổ chăng.
6. Hãy ban vật uống say cho người gần chết, Và rượu cho người có lòng bị cay đắng:
7. Họ hãy uống, và quên nỗi nghèo khổ mình, Chẳng nhớ đến điều cực nhọc của mình nữa.
8. Hãy mở miệng mình binh kẻ câm, Và duyên cớ của các người bị để bỏ.
9. Khá mở miệng con, xét đoán cách công bình, Và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn.
10. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.
11. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, Người sẽ chẳng thiếu huê lợi.
12. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, Chớ chẳng hề sự tổn hại.
13. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, Lạc ý lấy tay mình mà làm công việc.
14. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, Ở từ chỗ xa chở bánh mình về.
15. Nàng thức dậy khi trời còn tối, Phát vật thực cho người nhà mình, Và cắt công việc cho các tớ gái mình.
16. Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được; Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho.
17. Nàng thắt lưng bằng sức lực, Và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ.
18. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi; Ban đêm đèn nàng chẳng tắt.
19. Nàng đặt tay vào con quay, Và các ngón tay nàng cầm con cúi.
20. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, Giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ.
21. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, Vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sặm.
22. Nàng làm lấy những chăn mền; Áo xống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều.
23. Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, Khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ.
24. Nàng chế áo lót và bán nó; Cũng giao đai lưng cho con buôn.
25. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, Và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười.
26. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, Phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng.
27. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, Không hề ăn bánh của sự biếng nhác.
28. Con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng:
29. Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy.
30. Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.
31. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng; Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành.

Bản Dịch 2011

Những Lời của Mẹ Vua Lê-mu-ên Khuyên Con Bà

1 Những lời của Vua Lê-mu-ên,

Những câu cách ngôn của thân mẫu ông dạy cho ông:

2 Con ơi, mẹ phải nói gì?

Hỡi con trai của lòng mẹ, mẹ phải nói chi với con đây?

Hỡi đứa con trai mà mẹ khấn cầu mới được, mẹ nói gì với con bây giờ?

3 Chớ phung phí sức lực con cho phụ nữ,

Ðừng phó đường lối con cho những kẻ gây hủy diệt các vua.

4 Hỡi Lê-mu-ên, thật chẳng xứng hợp cho các vua,

Thật chẳng xứng hợp cho các vua uống rượu,

Hay cho những người cầm quyền uống rượu mạnh say sưa,

5 Kẻo khi say họ quên luật pháp chính họ ban hành,

Và làm hỏng công lý dành cho mọi người cùng khốn.

6 Hãy đem rượu mạnh cho những người sắp chết,

Và rượu nồng cho kẻ có lòng sầu não đắng cay.

7 Hãy để họ uống say hầu tạm quên cảnh nghèo của họ,

Và tạm thời không nhớ đến nỗi cơ cực họ mang.

8 Hãy mở miệng con nói thay cho những người không được nói;

Hãy binh vực quyền lợi của những người bất hạnh khó nghèo.

9 Hãy mở miệng con phán xét cách công minh;

Hãy binh vực duyên cớ của người nghèo và cùng khốn.

Khen Ngợi Người Vợ Tài Ðức

10 Một người vợ tài đức ai tìm đâu ra được?

Giá trị nàng trỗi hơn các bửu ngọc trân châu.

11 Lòng chồng nàng tin cậy nàng;

Chồng nàng sẽ không thiếu lợi lộc.

12 Nàng làm cho chồng được lợi, chứ không tổn hại,

Suốt đời nàng.

13 Nàng tìm lông chiên và gai sợi,

Rồi vui vẻ bắt tay vào việc.

14 Nàng như các thương thuyền,

Từ phương xa chở lương thực về.

15 Nàng thức dậy khi bình minh chưa ló dạng,

Cung cấp thực phẩm cho mọi người trong nhà,

Và cắt đặt công việc cho các tớ gái.

16 Nàng nghĩ đến một cánh đồng và mua được nó;

Bằng lợi tức của đôi tay nàng trồng được một vườn nho.

17 Nàng thắt lấy lưng mình cho gọn gàng mạnh mẽ,

Và luyện đôi tay để có sức lực dẻo dai.

18 Nàng cảm thấy món hàng của mình sinh lợi nhuận.

Nên đèn của nàng cứ cháy sáng thâu đêm.

19 Nàng đưa tay nắm lấy con quay,

Và bàn tay nàng cầm vào con suốt.

20 Nàng mở tay ra giúp người nghèo khó,

Và đưa tay ra giúp kẻ khốn cùng.

21 Nàng không sợ người nhà bị lạnh khi tuyết giá,

Vì mọi người trong nhà nàng đều có áo ấm đỏ cho mình.

22 Nàng dệt lấy chăn mền cho mình;

Quần áo nàng làm bằng vải gai mịn màu đỏ tím.

23 Chồng nàng được dân chúng biết đến ở công môn,

Khi chồng nàng ngồi trị vì cùng các trưởng lão trong xứ.

24 Nàng may áo quần bằng vải gai mịn rồi đem bán;

Nàng cung cấp dây thắt lưng cho những con buôn.

25 Bản lĩnh và phẩm giá là y phục của nàng,

Khi nghĩ đến tương lai nàng mỉm cười thỏa mãn.

26 Nàng mở miệng ăn nói cách khôn ngoan,

Lễ độ và ân hậu luôn ở trên lưỡi nàng.

27 Nàng coi sóc công việc trong nhà nàng,

Nàng không ăn bánh của sự biếng nhác.

28 Con cái nàng trỗi dậy chúc phước nàng,

Và chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng,

29 “Nhiều phụ nữ đã làm những việc đáng phục,

Nhưng em trỗi hơn tất cả.”

30 Duyên là giả dối, sắc là hư không,

Nhưng người nữ nào kính sợ CHÚA sẽ được khen ngợi.

31 Hãy để cho nàng hưởng kết quả của tay nàng,

Hãy để các công việc nàng ca ngợi nàng ở các công môn.

Tài Liệu