Châm Ngôn: Chương 24

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB20C024)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đừng ganh tị với kẻ gian ác cũng đừng ước ao ở chung với chúng.

2. Bởi vì tâm trí của chúng toan tính bạo lực, và môi của chúng nói chuyện xách động.

3. Gia đình được xây dựng bằng sự khôn ngoan, nhưng nó được vững lập nhờ sự hiểu biết.

4. Nhờ am hiểu, các căn phòng chứa đầy sự giàu có, trân quý, và vui thỏa.

5. Người khôn ngoan thì mạnh, người có tri thức thì gia thêm quyền lực.

6. Nhờ những bàn tính khôn ngoan mà con khởi động chiến tranh, và nhờ có nhiều cố vấn mà đạt được chiến thắng.

7. Sự khôn ngoan vốn quá cao cho kẻ ngu dại, và tại nơi cổng thành hắn cũng không mở miệng.

8. Kẻ âm mưu làm điều ác sẽ bị gọi là kẻ mưu mô.

9. Âm mưu làm chuyện rồ dại là có tội; và kẻ nhạo báng thì bị người ta ghê tởm.

10. Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn thì sức lực của con quá ít.

11. Hãy giải cứu những kẻ bị đùa đến sự chết, hãy giữ lại những kẻ đang lao đao đi đến đến chỗ hành hình.

12. Nếu con nói: Kìa! Chúng tôi không biết điều này. Đấng cân nhắc lòng người, Ngài không suy xét điều đó hay sao? Đấng canh giữ linh hồn của con, Ngài không biết điều đó hay sao? Ngài sẽ báo trả cho mỗi người tùy theo việc người đó làm.

13. Con ơi! Hãy ăn mật vì nó tốt. Mật từ tàng ong ngọt ngào cho cổ họng của con.

14. Hãy biết rằng sự khôn ngoan cũng như vậy cho linh hồn của con. Nếu con tìm được nó, con sẽ có tương lai; và niềm hy vọng của con sẽ không bị cắt đứt.

15. Hỡi kẻ gian ác! Đừng nằm rình rập nhà của người công chính. Ðừng xâm phạm nơi an nghỉ của người.

16. Bởi vì người công chính dù bị ngã bảy lần cũng sẽ đứng dậy, nhưng kẻ gian ác sẽ bị tai vạ đánh đổ.

17. Đừng vui mừng khi kẻ thù của con sa bại; lúc nó bị đánh đổ lòng con đừng hân hoan.

18. Nếu không, Đức Giê-hô-va sẽ thấy điều đó và không hài lòng, rồi Ngài sẽ cất cơn thịnh nộ của Ngài khỏi người đó.

19. Đừng băn khoăn vì những kẻ làm điều ác, cũng đừng ganh tị với những kẻ gian ác.

20. Bởi vì kẻ gian ác không có tương lai, và ngọn đèn của kẻ gian ác sẽ tắt.

21. Hỡi con! Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn trọng vua. Đừng giao kết với những kẻ phản nghịch.

22. Bởi vì có ai biết được sự hủy hoại mà cả hai đem đến - bởi vì tai họa xảy đến thình lình.

23. Đây cũng là những lời của người khôn ngoan: Xét đoán thiên vị là điều không tốt.

24. Người nào nói với kẻ gian ác rằng: Ngươi là công chính, sẽ bị dân chúng nguyền rủa và các nước ghê tởm.

25. Nhưng người nào quở trách kẻ gian ác sẽ được dân chúng vui lòng, và phước hạnh sẽ đến trên người.

26. Môi trả lời chính đáng sẽ được hôn.

27. Hãy chuẩn bị công việc của con ở bên ngoài, con hãy sẵn sàng cho công việc ngoài đồng, và sau cùng, con hãy xây nhà.

28. Đừng làm chứng nghịch cùng người lân cận của con cách vô cớ, bởi vì môi của con không nên nói những lời dối trá.

29. Đừng nói: Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi. Tôi sẽ trả cho hắn y theo những gì hắn đã làm.

30. Ta đi ngang qua ruộng của người làm biếng, và vườn nho của người thiếu hiểu biết.

31. Gai góc mọc um tùm khắp nơi, cỏ dại phủ kín, tường đá bị ngã đổ.

32. Khi ta thấy, ta suy gẫm. Ta nhìn, rồi nhận được sự dạy dỗ:

33. Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm nghỉ một chút,

34. thì sự nghèo khổ của con sẽ đến như một kẻ cướp, và nhu cầu của con kéo đến như một người có vũ trang.


Bản Dịch 1925

1. Chớ ganh ghét kẻ làm ác. Đừng ước ao ở cùng chúng nó.
2. Vì lòng chúng nó toan điều hủy phá, Và môi họ nói ra sự tổn hại.
3. Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên, Và được vững vàng bởi sự thông sáng;
4. Nhờ sự tri thức, các phòng vi đều được đầy đủ Các thứ tài vật quí báu và đẹp đẽ.
5. Người khôn ngoan có sức mạnh, Và người tri thức gia thêm năng lực.
6. Vì con phải nhờ mưu khôn mà đánh giặc; Đâu có nhiều mưu sĩ thì đặng toàn thắng.
7. Sự khôn ngoan lấy làm cao xa quá cho kẻ ngu dại; Nó không mở miệng ra nơi cửa thành.
8. Kẻ nào toan làm điều ác, Người ta sẽ gọi hắn là kẻ gian giảo.
9. Tư tưởng ngu dại là tội lỗi; Kẻ nhạo báng lấy làm gớm ghiếc cho loài người.
10. Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, Thì sức lực con nhỏ mọn thay.
11. Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, Và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ.
12. Nếu con nói: Chúng tôi chẳng biết gì đến; Thì Đấng mà cân nhắc lòng người ta, há chẳng xem xét điều ấy sao? Và Đấng gìn giữ linh hồn con, há không biết đến ư? Chớ thì Ngài sẽ chẳng báo mỗi người tùy theo công việc họ làm sao?
13. Hỡi con, hãy ăn mật, vì nó ngon lành; Tàng ong lấy làm ngọt ngào cho ổ gà con.
14. Con sẽ biết sự khôn ngoan nơi linh hồn con cũng như vậy; Nếu con đã tìm được sự khôn ngoan, ắt sẽ có phần thưởng, Và sự trông đợi của con sẽ chẳng phải thành luống công.
15. Hỡi kẻ ác, chớ rình rập nhà người công bình; Đừng phá tan chỗ nghĩ ngơi của người.
16. Vì người công bình dầu sa ngã bảy lần, cũng chổi dậy; Còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ.
17. Khi kẻ thù nghịch con sa ngã, chớ vui mừng; Lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hớn hở;
18. Kẻo e Đức Giê-hô-va thấy điều đó, mà chẳng đẹp lòng, Bèn cất cơn thạnh nộ Ngài khỏi nó chăng.
19. Chớ nổi giận vì cớ kẻ làm ác, Cũng đừng ganh ghét những người hung dữ;
20. Vì kẻ làm gian ác sẽ không được thiện báo, Và đèn kẻ hung dữ sẽ tắt đi.
21. Hỡi con, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính vua; Chớ hội hiệp cùng kẻ phản nghịch;
22. Vì sự tai họa của chúng xảy đến thình lình; Và ai biết sự phá hại của người nầy người kia?
23. Những ngôn ngữ nầy cũng do kẻ khôn ngoan mà đến: Trong việc xét đoán tư vị người, ấy chẳng phải tốt lành.
24. Kẻ nào nói với kẻ ác rằng: Ngươi là công bình, Sẽ bị dân tộc rủa sả, và các nước lấy làm gớm ghiếc mình;
25. Còn người nào quở trách kẻ ác ắt sẽ được đẹp lòng, Và sự phước lành sẽ giáng trên họ.
26. Ai đáp lời chánh đáng, Tất như hôn nơi môi miệng vậy.
27. Hãy sửa sang công việc ở ngoài của con, Và sắm sẵn tại trong ruộng con; Rồi sau hãy cất nhà của con.
28. Chớ làm chứng vô cớ nghịch kẻ lân cận mình; Con há muốn lấy môi miệng mình mà phỉnh gạt sao?
29. Chớ nên nói: Tôi sẽ làm cho hắn như hắn đã làm cho tôi; Tôi sẽ báo người tùy công việc của người.
30. Ta có đi ngang qua gần ruộng kẻ biếng nhác, Và gần vườn nho của kẻ ngu muội,
31. Thấy cây tật lê mọc khắp cùng, Gai góc che khuất mặt đất, Và tường đá của nó đã phá hư rồi
32. Ta nhìn xem, bèn để ý vào đó; Ta thấy và nhận được sự dạy dỗ.
33. Ngủ một chút, chợp mắt một chút, Khoanh tay ngủ một chút,
34. Thì sự nghèo của con sẽ đến như một kẻ đi rạo, Và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ cầm binh khí.

Bản Dịch 2011

'

1 Ðừng ganh tị với phường gian ác,

Cũng đừng mong cộng tác với chúng làm gì;

2 Vì tâm trí chúng cứ toan tính chuyện bạo tàn,

Và môi miệng chúng nói toàn lời gây rắc rối.

3 Nhờ khôn ngoan căn nhà được xây dựng;

Nhờ thông sáng nó được thiết lập vững vàng;

4 Nhờ tri thức các phòng được đầy dẫy

Mọi thứ của cải vừa quý lại vừa sang.

5 Người khôn ngoan quả có sức lực;

Người tri thức quyền lực càng gia tăng.

6 Con hãy dùng mưu chước khôn ngoan mà đánh giặc,

Con phải nhờ nhiều mưu sĩ giỏi mới có chiến thắng đem về.

7 Sự khôn ngoan thật quá cao xa với kẻ dại;

Ở cổng thành nó chẳng thể mở miệng nói ra lời.

8 Kẻ nào mưu tính làm điều ác

Sẽ bị gọi là kẻ có thủ đoạn độc ác.

9 Toan tính kế hoạch để làm chuyện điên rồ là tội lỗi;

Kẻ nhạo báng bị thiên hạ ghê tởm.

  

10 Nếu con ngã lòng trong ngày nghịch cảnh,

Sức lực con quả thật yếu thay.

11 Hãy giải cứu những kẻ bị mang đi hành quyết,

Hãy giữ lại mạng những kẻ lảo đảo bước đến chỗ hành hình.

12 Nếu con nói, “Này, chúng tôi nào hay biết chuyện ấy.”

Ðấng cân nhắc lòng người há không biết rõ lòng con sao?

Ðấng gìn giữ linh hồn con há không biết điều đó sao?

Ngài há chẳng báo trả mỗi người tùy theo việc họ làm sao?

  

13 Con ơi, hãy ăn mật ong, vì nó ngon ngọt lắm,

Những giọt mật nhểu ra từ tàng ong sẽ làm ngọt lịm lưỡi con,

14 Hãy biết rằng khôn ngoan cũng ngọt ngon cho linh hồn như thế;

Nếu con tìm được khôn ngoan, con sẽ có một tương lai tốt đẹp,

Hy vọng của con sẽ không bị cắt đứt giữa chừng.

  

15 Hỡi kẻ gian ác, chớ nằm đó rình nhà người ngay lành;

Ðừng xâm phạm nơi ở của người công chính.

16 Vì người công chính dù ngã bảy lần cũng đều đứng dậy;

Nhưng kẻ gian ác sẽ đổ nhào vì tai họa.

  

17 Ðừng vui mừng khi kẻ thù con ngã quỵ;

Lòng con chớ hân hoan khi nó thất thế sa cơ.

18 Kẻo CHÚA thấy điều đó và Ngài chẳng bằng lòng,

Rồi Ngài ngưng cơn thịnh nộ khỏi nó chăng.

  

19 Ðừng bực bội vì những người gian ác,

Chớ phân bì khi kẻ ác thành công;

20 Vì kẻ ác sẽ không có tương lai,

Ðèn kẻ ác sẽ nay mai tắt lịm.

  

21 Con ơi, hãy kính sợ CHÚA và tôn kính vua;

Ðừng nhập bọn với đám người phản nghịch.

22 Vì tai họa của chúng sẽ thình lình vụt đến;

Ai biết chúng sẽ tàn rụi ra sao khi cả hai cùng phạt?

Những Lời Khuyên Bảo Khác của Người Khôn Ngoan

23 Ðây cũng là những lời nói của người khôn ngoan:

Thiên vị khi xét xử là không tốt.

24 Ai nói với kẻ ác rằng, “Ngươi vô tội,”

Kẻ ấy sẽ bị dân nguyền rủa và các dân khác ghê tởm.

25 Nhưng ai quở trách kẻ ác sẽ được vui lòng,

Và phước hạnh sẽ đến với người ấy.

26 Lời đáp chính xác giống như một nụ hôn hôn trên môi.

  

27 Hãy sắp đặt công việc của con ở bên ngoài,

Hãy chuẩn bị mọi việc của con ngoài đồng áng cho chu tất;

Rồi sau đó mới bắt đầu xây cất nhà cho con.

  

28 Ðừng làm chứng nghịch lại người lân cận con vô cớ;

Ðừng để môi con nói những lời dối trá hại người.

29 Con đừng nói, “Ta sẽ làm cho nó như nó đã làm cho ta;

Ta sẽ báo trả cho nó những gì nó đã làm.”

  

30 Ta có đi ngang qua cánh đồng của một kẻ biếng nhác;

Đi ngang qua vườn nho của một kẻ thiếu hiểu biết thường tình;

31 Kìa, gai góc mọc tràn lan khắp chốn,

Các bụi gai phủ mặt đất um tùm, còn tường đá thì chỗ xiêu chỗ đổ.

32 Thấy như thế ta chạnh lòng suy nghĩ;

Ta nhìn xem và gẫm được một bài học ở đời:

33 Ngủ một chút, ngủ nướng thêm một chút,

Khoanh tay nằm nghỉ một chút,

34 Thì cái nghèo sẽ vụt đến như tên cướp bất chợt tấn công,

Và cái thiếu sẽ ập đến như kẻ ác có vũ khí bất thần đột kích.


Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành