Thi Thiên: Chương 124

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C124)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Y-sơ-ra-ên đáng nói: Nếu Đức Giê-hô-va chẳng binh vực chúng ta,
2. Khi loài người dấy nghịch chúng ta, Khi cơn giận họ nổi lên cùng chúng ta,
3. Nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, Ắt chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi;
4. Nước chắt đánh chìm chúng ta, Dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta,
5. Và những lượn sóng kiêu ngạo Đã trôi trác linh hồn chúng ta rồi.
6. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó!
7. Linh hồn chúng ta thoát khỏi như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim; Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi.
8. Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.

Bản Dịch 2011

Ca Ngợi CHÚA vì Ðược Cứu Khỏi Kẻ Thù

Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít

1 Nếu chẳng phải CHÚA bênh vực chúng ta,]

Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy nói đi.

2 Nếu chẳng phải CHÚA bênh vực chúng ta,

Thì khi người ta nổi lên chống lại chúng ta,

3 Khi cơn cuồng nộ của chúng bừng lên nghịch lại chúng ta,

Chắc hẳn chúng đã nuốt chửng chúng ta rồi.

4 Các dòng nước lũ chắc đã phủ ngập chúng ta;

Luồng nước mạnh chắc đã cuốn trôi linh hồn chúng ta;

5 Các đợt sóng thần dữ dội chắc đã cuốn mất linh hồn chúng ta rồi.

6 Chúc tụng CHÚA,

Ðấng không cho phép chúng ta làm mồi cho răng chúng.

7 Linh hồn chúng ta được giải thoát,

Như con chim thoát khỏi bẫy của kẻ bẫy chim;

Cái bẫy bị bẻ gãy, và chúng ta thoát ra ngoài.

8 Chúng ta được giúp đỡ nhờ danh CHÚA,

Ðấng dựng nên trời và đất.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu