Thi Thiên: Chương 123

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C123)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài. Hỡi Đấng ngự trên các từng trời,
2. Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, Mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thể nào, Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi.
3. Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi; Vì chúng tôi quá chán sự khinh dể.
4. Linh hồn chúng tôi quá chán Sự nhạo báng của kẻ an dật, và sự khinh dể của kẻ kiêu ngạo.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin CHÚA Giúp Ðỡ

Bài ca đi lên đền thánh

1 Lạy Ðấng ngự trên các tầng trời,

Con ngước mắt lên hướng về Ngài.

2 Kìa, như mắt các đầy tớ trông nơi tay ông chủ họ thể nào,

Như mắt người tớ gái trông nơi tay bà chủ nàng thể nào,

Mắt chúng con cũng vọng trông nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng con, thể ấy,

Cho đến khi Ngài bày tỏ ơn thương xót đối với chúng con.

3 Xin thương xót chúng con, CHÚA ôi, xin thương xót chúng con,

Vì chúng con bị khinh khi quá đỗi.

4 Linh hồn chúng con quá ngao ngán những lời nhạo báng của đám người kiêu ngạo,

Cùng với giọng khinh người của những kẻ kiêu căng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu