Thi Thiên: Chương 21

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C021)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Cho Trưởng Ban Nhạc

1. Đức Giê-hô-va ôi! Nhờ sức mạnh của Ngài, vua được vui mừng; nhờ sự giải cứu của Ngài, người hoan hỉ biết bao! 2. Ngài đã ban cho người điều lòng người ao ước, và không giữ lại điều gì môi người cầu xin. (Sê-la)

3. Bởi vì Ngài đã tiếp đón người bằng những phước hạnh tốt lành, Ngài đã đội trên đầu người một vương miện bằng vàng ròng. 4. Người cầu xin Ngài mạng sống, Ngài ban cho người sự trường thọ lâu dài. 5. Nhờ sự cứu rỗi của Ngài, người được vinh quang rất lớn, Ngài đã ban cho người sự tôn trọng và oai nghi. 6. Bởi vì Ngài đã ban phước hạnh cho người mãi mãi, Ngài làm cho người được vui thỏa tột cùng trong sự hiện diện của Ngài. 7. Bởi vì vua tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, người sẽ không rúng động.

8. Tay Ngài sẽ bắt tất cả quân thù của Ngài, tay phải của Ngài sẽ tóm lấy những kẻ ghét Ngài. 9. Trong cơn giận, Ngài sẽ làm cho chúng như một lò lửa hừng; trong cơn thịnh nộ, Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng và lửa sẽ thiêu đốt chúng. 10. Ngài sẽ hủy diệt con cháu của chúng khỏi mặt đất, và dòng dõi của chúng khỏi dòng giống loài người. 11. Dù chúng có toan tính dùng mưu độc ác chống lại Ngài, chúng không thể thực hiện được. 12. Bởi vì khi Ngài giương cung nhắm vào mặt chúng, Ngài sẽ làm cho chúng quay lưng bỏ chạy.

13. Đức Giê-hô-va ôi! Nguyện Ngài được tôn cao trong sức mạnh của Ngài. Chúng con sẽ ca hát và chúc tụng quyền năng của Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng; Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao!
2. Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, Không từ chối sự gì môi người cầu xin.
3. Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người: Đội trên đầu người mão triều bằng vàng ròng.
4. Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người, Đến đỗi ban cho người ngày lâu dài đời đời vô cùng.
5. Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay; Chúa mặt cho người sự sang trọng oai nghi.
6. Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, Khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa.
7. Vì vua tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, Nhờ sự nhân từ của Đấng Chí cao, người sẽ không rúng động.
8. Tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghịch Chúa; Tay hữu Chúa sẽ kiếm được những kẻ ghét Ngài.
9. Trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó như lò lửa hừng; Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi nổi thạnh nộ, Và lửa sẽ thiêu đốt họ đi.
10. Chúa sẽ diệt con cháu chúng nó khỏi mặt đất, Và dòng dõi họ khỏi giữa con cái loài người.
11. Vì chúng nó đã toan hại Chúa, Sanh mưu kế mà chúng nó không thế làm thành được.
12. Chúa sẽ khiến chúng nó xây lưng, Sửa dây cung Chúa lẩy mặt chúng nó.
13. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài! Thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài.

Bản Dịch 2011

Ca Mừng Vì Ðược Giải Cứu

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

1 CHÚA ôi, nhờ sức mạnh Ngài mà vua vui mừng;

Nhờ chiến thắng Ngài ban, người vui vẻ biết bao!

2 Ngài đã ban cho người điều lòng người ao ước;

Và không giữ lại điều gì môi người cầu xin. (Sê-la)

3 Ngài đã đón tiếp người bằng biết bao phước hạnh;

Ngài đội trên đầu người một vương miện bằng vàng ròng.

4 Người cầu xin Ngài được bảo toàn mạng sống,

Ngài cho người được trường thọ đời đời.

5 Người được vinh hiển lớn nhờ Ngài ban chiến thắng;

Ngài ban cho người cả huy hoàng lẫn uy nghi.

6 Ngài ban phước hạnh cho người muôn đời không dứt,

Và làm cho người luôn vui thỏa trước mặt Ngài;

7 Bởi vì vua tin cậy CHÚA;

Nhờ tình thương của Ðấng Tối Cao, nên người không bị rúng động.

8 Tay Ngài sẽ tìm ra tất cả quân thù của Ngài;

Tay phải Ngài sẽ bắt hết những kẻ ghét Ngài.

9 Trong cơn giận Ngài sẽ biến chúng thành một lò lửa hực;

Trong cơn thịnh nộ CHÚA sẽ nuốt chửng chúng, và lửa hừng sẽ thiêu trụi chúng.

10 Ngài sẽ diệt trừ dòng dõi chúng khỏi mặt đất,

Và con cháu chúng khỏi giữa con cái loài người.

11 Dù chúng có lập kế hoạch thâm độc chống lại Ngài,

Dù chúng có toan tính một âm mưu đen tối,

Chúng sẽ không bao giờ thành công;

12 Vì Ngài sẽ làm cho chúng phải quay lưng bỏ chạy,

Khi Ngài giương cung nhắm ngay mặt chúng bắn vào.

13 CHÚA ôi, nguyện Ngài được tôn cao vì sức mạnh Ngài.

Chúng con sẽ ca hát và chúc tụng quyền năng Ngài.

Tài Liệu