Gióp : Chương 33

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB18C033)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Nhưng vậy, hỡi Gióp, xin hãy nghe diễn thuyết tôi. Khá lắng tai nghe các lời nói tôi.
2. Kìa, tôi đã mở miệng ra, Lưỡi tôi nói trong họng tôi.
3. Các lời tôi nói sẽ chiếu theo sự chánh trực của lòng tôi; Điều tôi biết lưỡi tôi sẽ nói cách thành thực.
4. Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, Hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.
5. Nếu đáp được, hãy đáp lại cho tôi, Hãy đứng dậy, bày ra lời của ông tại trước mặt tôi!
6. Hãy xem, đối cùng Đức Chúa Trời tôi với ông có khác chi, Tôi cũng bởi đất bùn mà ra.
7. Sự oai nghi tôi nào sẽ làm cho ông kinh khiếp, Và quyền thế tôi sẽ chẳng đè ép ông.
8. Quả ông có nói đến tai tôi, Tôi đã nghe tiếng lời của ông nói rằng:
9. Tôi trong sạch, không có vi phạm; Tôi vô tội, và trong lòng tôi chẳng có gian ác gì.
10. Dầu vậy, Đức Chúa Trời tìm dịp đối địch tôi, Cầm tôi như kẻ thù nghịch Ngài;
11. Ngài riết chân tôi vào cùm, Và coi chừng đường lối tôi.
12. Nầy, tôi muốn đáp với ông rằng trong các lời ấy ông nói vô lý; Vì Đức Chúa Trời là lớn hơn loài người.
13. Nhân sao ông tranh luận với Ngài? Ngài không bày giãi điều nào Ngài làm.
14. Vì Đức Chúa Trời phán một lần, Hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến.
15. Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, Lúc người ta ngủ mê, Nằm ngủ trên giường mình;
16. Bấy giờ Ngài mở lỗ tai loài người, Niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ,
17. Hầu cho loài nguời khỏi điều họ toan làm, Và giấu họ tánh kiêu ngạo,
18. Cứu linh hồn họ khỏi cái huyệt, Và mạng sống khỏi bị gươm giết,
19. Loài người nằm trên giường mình bị đau đớn sửa phạt, Và xương cốt người hàng tranh chạm nhau mãi mãi,
20. Miệng người bèn lấy làm gớm ghiếc vật thực, Và linh hồn người ghét những đồ ăn mĩ vị.
21. Thịt người bị tiêu hao không còn thấy nữa, Và xương người, mà trước chẳng thấy được, bèn bị lộ ra.
22. Linh hồn người đến gần cái hầm, Và sự sống người xích lại kẻ giết.
23. Nếu trong một ngàn thiên sứ, có một thiên sứ làm kẻ truyền-giải cho người, Để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người,
24. Ắt Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng: "Hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống cái hầm; Ta đã tìm đặng giá cứu chuộc rồi"
25. Người sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ ấu; Người trở lại ngày đang thì.
26. Người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bèn đoái thương người, Khiến người vui mừng xem thấy mặt Ngài, Và Ngài trả lại sự công bình cho người.
27. Đoạn, người đó sẽ hát trước mặt loài người, mà rằng: "Tôi đã phạm tội, làm hư hoại sự ngay thẳng, Song chẳng có ích gì cho tôi.
28. Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi sa xuống hầm, Và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng."
29. Kìa, các việc ấy Đức Chúa Trời làm cho loài người; Đến hai lần, hoặc ba lần,
30. Đặng khiến linh hồn người trở lại khỏi cái hầm, Hầu cho người được ánh sáng kẻ sống chiếu vào cho.
31. Hỡi Gióp, hãy chăm chỉ nghe tôi; Khá làm thinh, thì tôi sẽ nói.
32. Nếu ông có điều gì muốn nói, hãy đáp lại tôi; Khá nói, vì tôi muốn xưng ông là công bình.
33. Bằng chẳng, hãy nghe tôi; Hãy làm thinh, thì tôi sẽ dạy cho ông sự khôn ngoan.

Bản Dịch 2011

Ê-li-hu Trách Gióp

1 Nhưng bây giờ, thưa ông Gióp, xin ông nghe tôi nói;

Xin ông lắng nghe mọi lời nói của tôi.

2 Này, tôi mở miệng ra;

Lưỡi trong miệng tôi đang thốt thành lời.

3 Lời nói của tôi sẽ phản ánh lòng ngay thẳng của tôi;

Môi tôi sẽ nói ra sự hiểu biết của tôi.

4 Thần của Ðức Chúa Trời đã tạo nên tôi;

Hơi thở của Ðấng Toàn Năng đã ban cho tôi sự sống.

5 Nếu có thể được, xin ông trả lời để tôi được hiểu;

Xin ông sắp đặt các lý lẽ của ông để chỉ bảo cho tôi hay;

Xin ông cứ giữ lập trường của ông.

6 Này, trước mặt Ðức Chúa Trời, tôi với ông đều như nhau;

Tôi cũng từ đất sét mà được thành hình.

7 Này, xin ông đừng lo ngại, vì tôi chẳng là gì cả;

Vấn đề tôi trình bày sẽ không quá phiền phức đối với ông đâu.

8 Quả thật những gì ông nói tôi đã nghe đầy đủ cả;

Tôi vẫn còn nghe rõ mọi lời nói của ông.

9 Ông nói, “Tôi trong sạch, tôi chẳng làm gì nên tội;

Tôi trong trắng, ở trong tôi không có tội lỗi nào.

10 Nhưng Ngài tìm những cơ hội để chống lại tôi;

Ngài xem tôi như kẻ thù của Ngài.

11 Ngài tra chân tôi vào xiềng;

Và Ngài theo dõi mọi bước đường của tôi.”

12 Thưa, trong điểm nầy, tôi xin trả lời rằng ông không đúng;

Ðức Chúa Trời vĩ đại hơn mọi phàm nhân.

13 Tại sao ông cứ tranh luận với Ngài?

Ngài không cần trả lời những thắc mắc của ông.

14 Ðức Chúa Trời đã phán một lần, rồi hai lần;

Nhưng người ta không để ý để nhận ra sứ điệp của Ngài.

15 Ngài phán qua giấc mơ, qua khải tượng trong ban đêm;

Khi giấc ngủ ập đến trên nhân thế, khi họ ngủ say trên giường;

16 Bấy giờ Ngài sẽ mở tai người ta để họ nghe rõ tận tường;

Ðể họ hoảng kinh vì những dấu hiệu cảnh cáo của Ngài.

17 Hầu con người sẽ lìa bỏ những hành vi tội lỗi,

Và để Ngài cứu nó ra khỏi thói kiêu căng.

18 Ngài giữ linh hồn nó khỏi sa vào huyệt mả;

Ngài giữ sinh mạng nó khỏi bị chết vì gươm.

19 Ngài sửa trị nó bằng những đớn đau trên giường bịnh,

Bằng những cơn đau nhức thấu xương;

20 Ðến nỗi sinh mạng nó gớm ghê cơm bánh,

Linh hồn nó không thiết ăn các món cao lương mỹ vị.

21 Thịt nó đã tiêu hao, không còn thấy trên thân thể nữa;

Xương nó vốn chìm sâu trong thịt, giờ lộ hẳn ra.

22 Linh hồn nó bị kéo dần đến huyệt mả;

Sinh mạng nó bị lôi đến những kẻ hành hình.

23 Nếu bấy giờ bên cạnh nó có một sứ giả,

Một người trung gian được chọn ở giữa ngàn người,

Ðể chỉ cho nó biết trở về đường ngay nẻo chánh.

24 Bấy giờ Ngài sẽ dủ lòng khoan nhân ân hậu với nó và bảo rằng,

“Thôi tha cho nó để nó khỏi xuống huyệt mả;

Ta đã tìm được những gì chuộc mạng nó rồi.

25 Hãy để cho da thịt nó trở lại như tuổi thanh xuân;

Hãy cho nó được phục hồi như thời còn tràn đầy nhựa sống.”

26 Bấy giờ nó sẽ cầu nguyện với Ðức Chúa Trời,

Và Ngài sẽ nhậm lời nó.

Nó sẽ ra mắt Ngài với lòng hớn hở vui mừng,

Vì Ngài tái lập nó vào địa vị nó đáng hưởng nhận.

27 Nó sẽ nhìn người ta và nói,

“Tôi đã phạm tội và đã làm sai lệch những gì chân chính,

Nhưng tôi không bị báo trả xứng đáng với tội của tôi.

28 Ngài cứu chuộc linh hồn tôi khỏi sa vào huyệt mả;

Mạng sống tôi được nhìn thấy ánh sáng lại rồi.”

29 Này, mọi sự ấy đều do Ðức Chúa Trời làm cả;

Ngài cứ làm đôi ba lần như thế với phàm nhân,

30 Ðể đem linh hồn nó lìa khỏi cửa mộ mà trở lại;

Hầu nó được chiếu sáng bằng ánh sáng của cõi nhân sinh.

31 Thưa ông Gióp, xin ông chú ý và lắng nghe tôi nói;

Xin ông nhẫn nại nghe và cho tôi tiếp tục nói hết ý mình.

32 Nhưng nếu ông có điều chi chỉ bảo, xin ông cứ đáp lời tôi;

Xin ông nói ra, vì tôi muốn thấy ông được xác chứng rằng ông là người ngay lành trong sạch.

33 Còn nếu ông không muốn nói điều gì, xin ông vui lòng tiếp tục nghe tôi;

Xin ông cứ yên lặng nghe, tôi sẽ thưa với ông những gì tôi hiểu về sự khôn ngoan.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu