Gióp : Chương 26

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB18C026)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Gióp trả lời và nói:

2. Làm thế nào anh có thể giúp đỡ khi không có sức? Làm thế nào anh có thể giải cứu khi không có năng lực?

3. Làm thế nào anh có thể khuyên giải khi không có sự khôn ngoan? Và rồi có thể đưa ra nhiều lời khuyên sáng suốt.

4. Anh nói những lời đó cho ai? Linh của ai đã thể hiện qua anh?

5. Những người chết đang quằn quại dưới những dòng nước khổ đau, cùng với những người đang trú ngụ tại những nơi đó.

6. Âm phủ phơi bày trần trụi ở trước mặt Ngài, chốn hủy diệt không thể che đậy.

7. Ngài giăng phương bắc trên khoảng không, và treo địa cầu trong không gian.

8. Ngài gom nước lại trong các đám mây dày đặc, nhưng các đám mây không bị vỡ ra ở dưới đáy.

9. Ngài bao phủ ngôi của Ngài, và trải mây của Ngài ở trên đó.

10. Ngài ấn định từ giới hạn bề mặt của nước, cho đến ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.

11. Những trụ cột của các tầng trời rúng động và kinh hãi khi bị Ngài quở trách.

12. Ngài dùng quyền năng dẹp yên biển cả, dùng sự thông sáng đánh tan Ra-háp.

13. Hơi thở của Ngài làm bầu trời trong sáng, tay của Ngài đâm thủng rắn đang trốn chạy.

14. Đây chỉ là vài phác họa về những đường lối của Ngài, chỉ là tiếng thì thầm nho nhỏ mà chúng ta được nghe về Ngài; tuy nhiên quyền năng của Ngài thì như sấm động, ai có thể thấu hiểu cho được?

Bản Dịch 1925

1. Gióp cất tiếng đáp rằng:
2. Ngươi đã phù trợ kẻ không quyền dường nào! Tiếp cứu cánh tay chẳng sức lực,
3. Khuyên luận kẻ vô tri, Và tỏ biết bao sự khôn sáng chân thật!
4. Người đã giảng luận cho ai? Linh hồn của ai bởi ngươi mà ra?
5. Kẻ qua đời run rảy Dưới nước lớn, và muôn vật ở đó cũng vậy.
6. Âm phủ bày lộ ra trước mặt Đức Chúa Trời, Và vực sâu không màn che khuất,
7. Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, Treo trái đất trong khoảng không không.
8. Ngài ém nước trong các áng mây Ngài, Mà áng mây không bứt ra vì nước ấy.
9. Ngài che khuất bề mặt của ngai Ngài, Và trải mây Ngài ở trên nó.
10. Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước, Cho đến nơi giới cực của ánh sáng và tối tăm giáp nhau.
11. Những trụ của các từng trời rúng động, Và sững sờ khi Đức Chúa Trời hăm dọa.
12. Ngài lấy quyền năng mình mà khiến biển dậy lên, Và nhờ sự khôn ngoan mình mà đánh vỡ Ra-háp.
13. Thần Chúa điểm trang các từng trời; Tay Chúa đấm lũng rắn thoảng qua lẹ.
14. Kìa, ấy chỉ là biên giới của các đường lối Ngài; Ta được nghe tiếng nói về Chúa xầm xì nhỏ thay! Nhưng ai hiểu rõ tiếng sấm của quyền năng Ngài?

Bản Dịch 2011

Gióp Tin Rằng Sự Uy Nghi của Ðức Chúa Trời Không Thể Dò

1 Bấy giờ Gióp trả lời và nói:

2 Anh quả đã giúp người chẳng mảy may quyền lực;

Anh đã cứu cánh tay không sức lực chút nào.

3 Anh đã bày mưu cho kẻ chẳng khôn ngoan;

Anh đã chỉ lắm kế cho những người chẳng biết.

4 Ai đã giúp anh biết những điều anh chỉ bảo?

Thần linh nào đã tác động trên anh?

5 Hồn người chết quằn quại trong thống khổ,

Bên dưới các đại dương với các sinh vật trong đó.

6 Âm phủ phơi bày trần trụi trước mặt Ngài;

Hỏa ngục không sao che đậy được mắt Ngài.

7 Ngài giăng phương bắc trên không gian vô tận;

Ngài treo trái đất lên chỗ không không.

8 Ngài nhốt nước lại trong những đám mây dày đặc;

Mây không bị rách ra để nước có thể tuôn đổ dễ dàng.

9 Ngài che khuất mặt trăng rằm lại;

Ngài giăng mây của Ngài ra che nó khuất đi.

10 Ngài đã lập một vòng trên mặt nước;

Ngài đã định chu kỳ cho ngày và đêm.

11 Các trụ của trời cao phải rung rinh chuyển động,

Chúng hoảng kinh trước lời quở trách của Ngài.

12 Ngài dùng quyền năng của Ngài khiến biển sâu lặng sóng;

Ngài dùng tri thức của Ngài đánh tan tành thủy quái dữ dằn.

13 Bởi Thần Ngài, thiên đàng thành nơi toàn bích;

Chính tay Ngài đâm thủng con rắn đang lướt lẹ trốn đi.

14 Này, những việc bên lề của đường lối Ngài mà đã là như thế,

Tiếng thì thầm của Ngài mà đã đem lại những kết quả quá diệu kỳ,

Thử tưởng tượng khi tiếng sấm quyền năng của Ngài bùng nổ,

Ai có thể hiểu được việc gì sẽ xảy ra chăng?

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành