Gióp : Chương 12

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB18C012)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Gióp đáp lại và nói:

2. Thật vậy, không còn nghi ngờ gì nữa! Những người như các anh sẽ chết cùng với sự khôn ngoan của các anh.

3. Tôi cũng hiểu biết như các anh. Thật vậy, tôi không hề thua kém các anh. Ai lại không biết những việc như vậy!

4. Tôi là người bị mỉa mai bởi những người bạn của mình, là người đã kêu cầu Đức Chúa Trời và được đáp lời - một người công chính và vô tội đang bị chế diễu.

5. Ngọn đuốc sáng bị vấp chân khỏi nền tảng của mình bị những người an nhàn khinh bỉ trong tư tưởng.

6. Trại của kẻ cướp được bình an và thịnh vượng. Những kẻ chọc giận Đức Chúa Trời không biết tại sao lại được Đức Chúa Trời chu cấp bằng những bàn tay của Ngài.

7. Nhưng hãy hỏi những loài thú, chúng sẽ dạy cho anh, hãy hỏi những chim trời, chúng sẽ nói cho anh biết.

8. Hoặc là nói với đất, nó sẽ dạy anh, và cá dưới biển sẽ giải thích cho anh.

9. Trong tất cả những loài này, có loài nào không biết rằng tay của Đức Giê-hô-va đã làm nên mọi việc đó.

10. Hơi thở của loài người và sinh mạng của mọi sinh vật đang ở trong tay của ai?

11. Không phải tai để phân biệt lời nói, và miệng để nếm thức ăn hay sao?

12. Người già cả có sự khôn ngoan, người sống lâu thêm sự hiểu biết.

13. Sự khôn ngoan và quyền năng thuộc về Ngài. Ngài hoạch định và hiểu biết.

14. Nếu Ngài phá hủy thì không ai có thể xây lại; nếu Ngài giam giữ thì không ai có thể giải thoát.

15. Nếu Ngài giữ nước lại, đất liền khô cạn; Ngài ban chúng ra, đất bị ngập tràn.

16. Quyền năng và sự am hiểu thuộc về Ngài; kẻ lường gạt và người bị lường gạt đều thuộc về Ngài.

17. Ngài khiến các mưu sĩ bị lột trần, và những thẩm phán thành những kẻ dại.

18. Ngài tháo cân đai của các vua, và đóng khố quanh thắt lưng của họ;

19. Ngài khiến các tư tế bị lột trần, và lật đổ kẻ cường quyền.

20. Ngài làm lạc hướng những người đáng tin cậy, và cất đi khả năng phân định của các trưởng lão.

21. Ngài giáng sỉ nhục trên những bậc quyền quý, và tước vũ khí của kẻ cường quyền.

22. Ngài phơi bày những điều sâu nhiệm bị che khuất bởi bóng tối, và mang ánh sáng vào nơi bóng của tử thần.

23. Ngài làm cho các dân được hưng thịnh, rồi tiêu diệt đi; khiến các dân được phát triển, rồi dẫn dắt họ.

24. Ngài tước đoạt tri thức khỏi những lãnh đạo của các dân tộc trên đất, khiến họ lang thang trong hoang mạc không có đường lối.

25. Họ quờ quạng trong bóng tối, không có ánh sáng; Ngài khiến họ lảo đảo như một người say.

Bản Dịch 1925

1. Gióp đáp lại rằng:
2. Hẳn chi các ngươi thật là người, Sự khôn ngoan sẽ đồng chết mất với các ngươi mà chớ!
3. Song ta cũng có sự thông sáng như các ngươi, Chẳng kém hơn đâu; mà lại ai là người không biết những việc như thế?
4. Ta đã cầu khẩn Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đáp lời cho ta; Nay ta thành ra trò cười của bầu bạn ta; Người công bình, người trọn vẹn đã trở nên một vật chê cười!
5. Lòng người nào ở an nhiên khinh bỉ sự tai họa. Tai họa thường sẵn giáng trên kẻ nào trợt chân vấp ngã.
6. Trại của kẻ cướp được may mắn, Những kẻ chọc giận Đức Chúa trời ở bình an vô sự, Và được Đức Chúa Trời phó vào tay mình nhiều tài sản dư dật.
7. Nhưng khá hỏi loài thú, chúng nó sẽ dạy dỗ ngươi, Hỏi các chim trời, thì chúng nó sẽ bảo cho ngươi;
8. Hoặc nữa, hãy nói với đất, nó sẽ giảng dạy cho ngươi; Còn những cá biển sẽ thuật rõ cho ngươi biết.
9. Trong các loài này, loài nào chẳng biết Rằng tay của Đức Chúa Trời đã làm ra những vật ấy?
10. Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống, Và hơi thở của cả loài người.
11. Lỗ tai há chẳng xét lời nói, Như ổ gà nếm những thực vật sao?
12. Người già cả có sự khôn ngoan, Kẻ hưởng trường thọ được điều thông sáng.
13. Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng; Mưu luận và thông minh điều thuộc về Ngài.
14. Kìa, Ngài phá hủy, loài người không cất lại được; Ngài giam cầm người nào, không ai mở ra cho.
15. Nầy, Ngài ngăn nước lại, nước bèn khô cạn; Đoạn, Ngài mở nó ra, nó bèn làm đồi tàn đất,
16. Tại nơi Ngài có quyền năng và khôn ngoan; Kẻ bị lầm lạc và kẻ làm cho lầm lạc đều thuộc về Ngài.
17. Ngài bắt dẫn tù những kẻ bày mưu, Khiến các quan xét ra điên dại.
18. Ngài mở trói cho các vua, Và thắt xiềng xích nơi lưng họ;
19. Ngài bắt dẫn tù những thầy tế lễ, Đánh đổ các kẻ cường quyền.
20. Ngài cất lời khỏi kẻ nói thành tín, Làm cho kẻ già cả mất trí khôn.
21. Ngài giáng điều sỉ nhục trên kẻ sang trọng, Tháo dây lưng của người mạnh bạo.
22. Ngài bày tỏ những sự sâu nhiệm ẩn trong tăm tối, Và khiến bóng sự chết hóa ra sáng sủa.
23. Ngài khiến các dân tộc hưng thạnh, rồi lại phá diệt đi; Mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thâu nó lại.
24. Ngài cất thông sáng khỏi những trưởng của các dân tộc thế gian, Khiến chúng đi dông dài trong đồng vắng không đường lối.
25. Chúng rờ đi trong tối tăm, không có sự sáng, Và Ngài làm cho họ đi ngả nghiêng như kẻ say.

Bản Dịch 2011

Gióp Tin Rằng Ðức Chúa Trời Thống Trị Mọi Sự

1 Bấy giờ Gióp trả lời và nói:

2 Quả thật các anh đúng là phàm nhân!

Sự khôn ngoan của các anh sẽ tiêu vong với các anh.

3 Tôi cũng hiểu biết như các anh; tôi nào kém gì các anh.

Phải, những chuyện như thế ai mà không biết?

4 Tôi là đầu đề cho các bạn của tôi cười chê;

Dù tôi đã kêu cầu Ðức Chúa Trời, và Ngài đã từng đáp lời tôi,

Một người ngay lành và trọn vẹn, nhưng là đầu đề để bị cười chê.

5 Người được sống an lành dễ coi thường người bị bất hạnh;

Người đã bị trượt chân thường bị xô thêm cho chúi mũi ngã nhào.

6 Trại của phường trộm cướp lại an bình thịnh vượng;

Những kẻ chọc giận Ðức Chúa Trời lại được hưởng an ninh;

Ðức Chúa Trời còn trao vào tay chúng biết bao của cải!

7 Bây giờ hãy hỏi các thú rừng để chúng chỉ dạy anh;

Hãy hỏi các chim trời để chúng nói cho anh biết.

8 Hãy hỏi trái đất để nó sẽ dạy cho anh rõ;

Và cá dưới biển sẽ giải thích cho anh hay.

9 Trong tất cả các loài ấy, có loài nào lại chẳng biết rằng

Tay của CHÚA đã làm nên mọi sự đó hay chăng?

10 Ngài nắm giữ trong tay Ngài sinh mạng của mọi sinh vật,

Và hơi thở của mọi người.

11 Há chẳng phải lỗ tai xét nghiệm những lời nói,

Như lưỡi nếm mùi vị các thức ăn sao?

12 Há chẳng phải người lớn tuổi thường được khôn ngoan thông sáng,

Người sống lâu thường có kinh nghiệm hiểu biết nhiều sao?

13 Nơi Ðức Chúa Trời có khôn ngoan và quyền phép;

Ngài có đầy mưu lược và tri thức vô biên.

14 Những gì Ngài phá đổ không sao xây dựng lại;

Ngài giam giữ người nào, không ai có thể giải thoát ra.

15 Này, Ngài giữ nước lại, mặt đất sẽ trở nên nứt nẻ;

Khi Ngài đổ nước xuống, chúng sẽ tràn khắp đất đai.

16 Ở nơi Ngài có quyền phép và khôn ngoan;

Người lầm lạc và kẻ xúi cho lầm lạc đều ở trong tay Ngài.

17 Ngài khiến các mưu sĩ bị bắt dẫn đi mình trần chân đất;

Các quan tòa bị biến thành những kẻ dại dột điên rồ.

18 Ngài lột bỏ đai thắt lưng của các vua quyền thế;

Khiến thân trần của họ bị trói bằng một rẻo vải ngang lưng.

19 Ngài khiến các tư tế bị bắt dẫn đi mình trần chân đất;

Những kẻ có quyền hành bị tước đoạt hết quyền uy.

20 Ngài lấy mất lý lẽ của các vị cố vấn đáng tin cậy;

Những nhận xét của các bậc lão thành tài trí đều bị cất đi.

21 Ngài trút đổ khinh khi xuống các nhà quyền quý;

Ngài tháo bỏ nịt lưng đeo vũ khí của các dũng sĩ anh hùng.

22 Ngài vạch trần những gì vốn giấu trong tối tăm bí mật;

Ngài đem bóng tối của tử thần ra ánh sáng phơi bày.

23 Ngài làm cho các dân trở nên giàu mạnh, rồi diệt họ đi;

Ngài làm các nước được bành trướng, rồi khiến họ bị lưu đày.

24 Ngài tước đoạt tri thức khỏi các thủ lãnh của các dân trên đất;

Ngài bắt họ đi lang thang trong đồng hoang không đường.

25 Họ mò mẫm bước đi trong bóng đêm tăm tối;

Ngài làm cho họ lảo đảo như người say rượu ngã nghiêng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành