Gióp : Chương 8

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB18C008)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Binh-đát, người Su-a, bèn đáp lời, mà rằng:
2. Ông sẽ nói các điều ấy đến bao giờ, Và lời của miệng ông sẽ giống như gió bão đến chừng nào?
3. Đức Chúa Trời há thiên đoán ư? Đấng toàn năng há trái phép công bình sao?
4. Nếu con cái ông có phạm tội cùng Ngài, Thì Ngài đã phó chúng nó vào quyền tội ác của chúng nó.
5. Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời, Cầu khẩn cùng Đấng toàn năng,
6. Nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, Quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông, Và làm cho nhà công bình ông được hưng thạnh.
7. Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn, Thì sau rốt sẽ nên trọng đại.
8. Xin hãy hỏi dòng dõi đời xưa, Khá chăm chỉ theo sự tìm tòi của các tổ tiên.
9. (Vì chúng ta mới có hôm qua, và chẳng biết gì; Bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng);
10. Chớ thì chúng sẽ chẳng dạy ông, nói chuyện với ông, Và do nơi lòng mình mà đem ra những lời lẽ sao?
11. Sậy há mọc nơi chẳng bưng bàu ư? Lác há mọc lên không có nước sao?
12. Khi còn xanh tươi chưa phải phát, Thì đã khô trước các thứ cỏ khác.
13. Đường lối kẻ quên Đức Chúa Trời là như vậy: Sự trông cậy kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời sẽ hư mất;
14. Nơi người nương nhờ sẽ bị truất, Điều người tin cậy giống như váng nhện.
15. Người ấy nương dựa vào nhà mình, song nhà không vững chắc; Người níu lấy nó, nhưng nó chẳng đứng chịu nổi.
16. Trước mặt trời, nó xanh tươi. Nhành lá che phủ vườn nó.
17. Rễ nó quấn trên đống đá, Nó mọc xỉa ra giữa đá sỏi;
18. Nếu nó bị nhổ khỏi chỗ nó, Thì chỗ ấy bèn từ chối nó, mà rằng: Ta chẳng hề thấy ngươi!
19. Kìa, ấy là sự vui sướng về đường lối nó; Sẽ có loài khác từ đất nảy ra.
20. Kìa, Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ người trọn vẹn, Cũng không giúp đỡ kẻ hung ác.
21. Song Chúa sẽ còn làm cho miệng ông được đầy vui cười; Và môi ông tràn ra tiếng reo mừng.
22. Những kẻ ghét ông sẽ bị hổ thẹn bao phủ, Và nhà trại của kẻ ác sẽ chẳng còn.

Bản Dịch 2011

Binh-đát Cho Rằng Gióp Phải Xét Lại Nếp Sống của Mình

1 Bấy giờ Binh-đát người Su-a đáp lời và nói:

2 Anh cứ nói những điều ấy cho đến bao giờ mới thôi?

Anh cứ nói ào ào như cuồng phong thổi tới.

3 Ðức Chúa Trời có bao giờ bẻ cong công lý chăng?

Ðấng Toàn Năng há uốn cong lẽ chính trực hay sao?

4 Nếu các con anh đã phạm tội đối với Ngài,

Thì Ngài bắt chúng phải gánh lấy hậu quả tội lỗi của chúng;

5 Nếu anh chuyên tâm tìm kiếm Ðức Chúa Trời,

Và hết lòng khẩn nguyện với Ðấng Toàn Năng,

6 Nếu anh quả thật là người trong sạch và ngay thẳng,

Thì bây giờ Ngài sẽ đứng dậy để binh vực anh,

Và sẽ tái lập anh vào cương vị của một người công chính;

7 Dù lúc bắt đầu hơi có phần khiêm tốn,

Nhưng đến cuối cùng sẽ vĩ đại khôn lường.

8 Tôi xin anh hãy tìm hiểu kinh nghiệm của các bậc tiền nhân,

Và suy xét những gì tổ tiên của họ đã tìm thấy.

9 Vì chúng ta mới có mặt ngày hôm qua và chẳng biết gì,

Vì những ngày của chúng ta trên đất qua mau như cái bóng.

10 Há chẳng phải các vị tiền bối sẽ dạy anh và bảo anh,

Và sẽ nói cho anh biết tri thức nằm lòng của họ hay sao?

11 Cây lau há có thể mọc lên nơi không phải bùn lầy?

Cây sậy há có thể mọc lên nơi không có nước?

12 Khi đang còn xanh tươi chưa kịp cắt về,

Chúng đã bị khô héo trước các loài cỏ khác.

13 Ðó là số phận của mọi kẻ quên ơn lìa bỏ Ðức Chúa Trời;

Hy vọng của những kẻ không tin kính Chúa sẽ tiêu vong.

14 Nơi nó nương dựa bị hoàn toàn sụp đổ;

Chỗ nó tin cậy chỉ là màng nhện mong manh.

15 Nó dựa vào căn nhà, nhưng nhà không đứng vững;

Nó bám vào căn nhà, nhưng nhà chẳng còn được bao lâu.

16 Nó như cây lớn mạnh xanh tươi dưới ánh mặt trời,

Các nhánh nó vươn ra tỏa rộng khắp vườn;

17 Các rễ nó quấn chằng chịt chung quanh đống đá;

Các rễ con nó len lỏi vào giữa những sỏi đá và bám vào.

18 Nhưng khi nó vừa bị bật gốc khỏi nơi ấy,

Nơi ấy liền phủ nhận nó rằng, “Ta chưa hề thấy ngươi.”

19 Này, đây là niềm vui của đường lối nó:

Từ dưới mặt đất sẽ có các cây khác mọc lên.

20 Này, Ðức Chúa Trời sẽ không loại bỏ người vẹn toàn đạo đức;

Ngài sẽ không phù hộ tay kẻ gian ác bao giờ.

21 Ngài sẽ làm cho miệng anh đầy tiếng cười vui vẻ,

Ngài sẽ ban cho môi anh vang những tiếng reo mừng.

22 Những kẻ ghét anh sẽ mặc lấy xấu hổ;

Và chỗ ở của bọn gian ác sẽ không còn nữa.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu