Gióp : Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB18C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Bây giờ, anh hãy kêu cầu! Có ai đáp lời anh hay không? Và rồi anh sẽ hướng về thần thánh nào?
2. Bởi vì sự nóng giận sẽ giết chết người ngu dại, và sự ganh tị sẽ giết người tầm thường.
3. Tôi đã thấy kẻ ngu muội châm rễ, nhưng tôi liền nguyền rủa nơi ở của hắn.
4. Các con của hắn sẽ không được an toàn, bị nghiền nát nơi cổng thành, không ai giải cứu.
5. Người đói đã ăn mất mùa màng của hắn, thậm chí lấy luôn cả phần mọc lên giữa gai góc, có kẻ mưu tính chiếm đoạt tài sản của họ.
6. Thật ra hoạn nạn không phát sinh từ bụi đất, những rắc rối phiền muộn cũng không phải từ dưới đất mọc lên.
7. Tuy nhiên con người sanh ra để chịu đau khổ, chỉ như những tàn lửa bay lên.

8. Nhưng tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời, và tôi sẽ phó thác duyên cớ của tôi cho Ðức Chúa Trời.
9. Ngài đang làm những việc lớn lao không thể dò, và vô vàn những việc diệu kỳ không thể đếm được.
10. Ngài ban mưa trên đất, rồi gởi nước đến những cánh đồng.
11. Ngài đặt những người thấp kém lên nơi cao. Ngài nâng đỡ những người sầu thảm đến chốn an toàn.
12. Ngài phá vỡ âm mưu của kẻ xảo trá, khiến tay của chúng không thể thực hiện được mưu mô của chúng.
13. Ngài bắt kẻ khôn ranh trong mưu chước của hắn, và nhanh chóng làm thất bại ý đồ của bọn xảo quyệt.
14. Giữa ban ngày chúng gặp tối tăm, ngay lúc ban trưa chúng mò mẫm như trong đêm tối.
15. Nhưng Ngài giải cứu những người cần được giúp đỡ thoát khỏi gươm, khỏi miệng, khỏi tay của kẻ cường bạo.
16. Nhờ đó người nghèo khổ có hy vọng, và kẻ gian ác ngậm miệng của hắn lại.

17. Thật vậy, phước cho người nào được Đức Chúa Trời răn dạy; vì vậy, anh đừng xem thường sự sửa phạt của Ðấng Toàn Năng.
18. Bởi vì Ngài làm cho đau đớn, nhưng Ngài băng bó lại; Ngài làm cho bị thương, nhưng Ngài chữa lành.
19. Ngài sẽ giải cứu anh khỏi sáu lần hoạn nạn; đến lần thứ bảy, tai họa cũng không chạm đến anh.
20. Trong nạn đói, Ngài cứu anh thoát khỏi sự chết; trong chiến tranh, Ngài cứu anh thoát khỏi gươm đao.
21. Anh sẽ được che giấu khỏi những lời đả kích; và anh sẽ không sợ hãi khi sự hủy diệt đến gần.
22. Anh sẽ cười trước tai ương và đói kém; anh sẽ không sợ những thú dữ trên đất.
23. Bởi vì anh liên kết với đá ngoài đồng, cho nên dã thú sẽ sống hòa bình với anh.
24. Anh sẽ biết rằng trại của anh được an toàn; anh sẽ đi thăm chuồng gia súc của mình và sẽ thấy không thiếu gì hết.
25. Anh sẽ biết rằng con cháu của anh đông đúc, và dòng dõi của anh nhiều như cỏ ngoài đồng.
26. Anh sẽ hưởng trọn tuổi cao cho đến khi vào phần mộ, giống như một bó lúa được thu hoạch đúng kỳ.
27. Thật vậy, đây là điều chúng tôi đã tìm hiểu và là sự thật. Anh hãy nghe và biết cho chính mình.

Bản Dịch 1925

1. Vậy, hãy kêu la! Có ai đáp lời ông chăng? Ông sẽ trở lại cùng đấng nào trong các thánh?
2. Vì nổi sầu thảm giết người ngu muội, Sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ.
3. Tôi có thấy kẻ ngu muội châm rễ ra; Nhưng thình lình tôi rủa sả chỗ ở của hắn.
4. Con cái hắn không được an nhiên, Bị chà nát tại cửa thành, chẳng có ai giải cứu;
5. Người đói khát ăn mùa màng hắn, Đến đỗi đoạt lấy ở giữa bụi gai, Và bẫy gài rình của cải hắn.
6. Vì sự hoạn nạn chẳng phải từ bụi cát sanh ra, Sự khốn khó chẳng do đất nảy lên;
7. Nhưng loài người sanh ra để bị khốn khó, Như lằn lửa bay chớp lên không.
8. Song tôi, tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời, Mà phó duyên cớ tôi cho Ngài;
9. Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được, Làm những sự diệu kỳ, không thể đếm cho đặng;
10. Ngài ban mưa xuống mặt đất, Cho nước tràn đồng ruộng,
11. Nhắc lên cao những kẻ bị hạ xuống, Và cứu đỡ những người buồn thảm cho được phước hạnh.
12. Ngài làm bại mưu kế của người quỉ quyệt, Khiến tay chúng nó chẳng làm xong được việc toan định của họ.
13. Ngài bắt kẻ khôn ngoan trong chước móc họ, Mưu kế của kẻ quỉ quái bèn bị bại.
14. Ban ngày chúng nó gặp tối tăm, Đang lúc trưa chúng rờ đi như trong đêm tối.
15. Đức Chúa Trời cứu kẻ nghèo khỏi gươm của miệng chúng nó, Và khỏi tay kẻ cường bạo.
16. Vậy, kẻ nghèo khốn có sự trông cậy, Còn kẻ gian ác ngậm miệng lại.
17. Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay! Vậy, chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn năng.
18. Vì Ngài làm cho bị thương tích, rồi lại bó rịt cho; Ngài đánh hại, rồi tay Ngài chữa lành cho.
19. Trong sáu cơn hoạn nạn, Ngài sẽ giải cứu cho, Qua cơn thứ bảy, tai hại cũng sẽ không đụng đến mình.
20. Trong cơn đói kém, Ngài sẽ giải cứu cho khỏi chết, Và đang lúc giặc giã, cứu khỏi lưỡi gươm.
21. Ông sẽ được ẩn núp khỏi tai hại của lưỡi; Cũng sẽ chẳng sợ chi khi tai vạ xảy đến.
22. Ông sẽ cười thầm khi thấy sự phá hoang và sự đói kém, Cũng chẳng sợ các thú vật của đất;
23. Vì ông lập giao ước với đá đồng ruộng; Và các thú rừng sẽ hòa thuận với ông.
24. Ông sẽ thấy trại mình được hòa bình; Đi viếng các bầy mình, sẽ chẳng thấy chi thiếu mất.
25. Cũng sẽ thấy dòng dõi mình nhiều, Và con cháu mình đông như cỏ trên đất.
26. Ông sẽ được tuổi cao khi vào trong phần mộ, Như một bó lúa mà người ta gặt phải thì.
27. Nầy, chúng tôi có xem xét điều đó, nó vốn là vậy; Hãy nghe, hãy biết để làm ích cho mình.

Bản Dịch 2011

Ê-li-pha Cho Rằng Ðức Chúa Trời Sửa Phạt Gióp

1 Bây giờ anh cứ cầu khẩn đi, để xem ai sẽ trả lời anh?

Trong các thần thánh, để xem vị nào sẽ phù hộ anh?

2 Chắc chắn cơn tức giận của kẻ dại sẽ giết chết nó,

Lòng ganh tỵ của kẻ khờ sẽ hại chết nó.

3 Tôi đã thấy kẻ điên dại bắt đầu được thành công,

Nhưng ngay lập tức tôi đã nguyền rủa nơi ở của nó.

4 Các con cái nó không được an toàn,

Chúng bị nghiền nát tại cổng thành và không ai giải cứu.

5 Kẻ đói quá ăn mất vụ mùa nó sắp thu hoạch,

Nó giựt lấy ăn ngấu nghiến dù bị gai góc cản ngăn;

Kẻ khát quá thèm muốn tiêu xài tài sản của nó.

6 Vì nỗi đau đớn không phải phát sinh từ đất,

Những rắc rối muộn phiền cũng không phải từ dưới đất chui lên.

7 Này con người sinh ra để chuốc lấy rắc rối phiền muộn,

Giống như những tàn lửa từ đống lửa bất chợt bắn ra.

8 Về phần tôi, tôi sẽ tìm kiếm Ðức Chúa Trời,

Tôi sẽ phó thác duyên cớ của tôi cho Ðức Chúa Trời.

9 Ngài làm những việc lớn lao khôn dò khôn thấu,

Ngài thực hiện những việc lạ lùng vô lượng vô vàn.

10 Ngài ban mưa xuống đất;

Ngài cho nước tưới khắp ruộng đồng;

11 Ngài nâng những kẻ hèn hạ lên chỗ cao sang;

Ngài nhấc những kẻ sầu thảm vào nơi an toàn thoải mái.

12 Ngài làm bại kế hoạch của phường xảo quyệt,

Ðể những việc tay chúng làm không được thành công.

13 Ngài đối phó với bọn ma lanh theo cách tinh ranh của chúng,

Và chước của phường quỷ quyệt phải bị hủy bỏ thình lình.

14 Giữa ban ngày chúng loay hoay như tìm đường trong đêm tối,

Giữa chính ngọ chúng mò mẫm như lần bước giữa đêm đen.

15 Nhưng Ngài cứu kẻ khốn cùng khỏi lưỡi gươm kề bên miệng,

Thoát khỏi tay những kẻ có thế lực quyền hành.

16 Nhờ thế người nghèo khó có niềm hy vọng;

Phường gian ác phải ngậm miệng im hơi.

17 Phước thay cho người được Ðức Chúa Trời khiển trách,

Vậy anh đừng coi thường sự sửa phạt của Ðấng Toàn Năng.

18 Vì Ngài làm cho bị thương, rồi chính Ngài băng bó lại;

Ngài đánh cho bầm đau, rồi Ngài ra tay chữa trị cho lành.

19 Ngài sẽ giải thoát anh khỏi sáu điều phiền muộn,

Ðến lần thứ bảy, tai họa sẽ không thể chạm đến anh.

20 Trong nạn đói, Ngài cứu anh thoát chết,

Trong chiến tranh, Ngài giữ anh thoát khỏi gươm đao.

21 Anh sẽ được che giấu khỏi những lời đả kích hiểm ác,

Anh sẽ không sợ gì khi cơn hủy diệt đến gần.

22 Anh sẽ mỉm cười trước cơn hủy diệt và trước nạn đói,

Anh sẽ không sợ gì các thú dữ trên đất.

23 Vì anh sẽ hòa mình ngay với cả sỏi đá ngoài đồng,

Nên các thú dữ sẽ sống chung hòa bình với anh.

24 Anh sẽ biết rằng trại của anh đều an toàn vô hại;

Anh sẽ kiểm lại ràn chiên và thấy chẳng bị mất con nào.

25 Anh sẽ biết rằng con cháu anh sẽ sinh ra đông đúc,

Và dòng dõi anh sẽ nhiều như cỏ mọc ngoài đồng.

26 Anh sẽ hưởng trọn tuổi cao cho đến khi vào phần mộ,

Như bó lúa đã chín vàng sẵn sàng được đem đập trong sân.

27 Ðó là những gì chúng tôi đã khám phá được, và đó là sự thật.

Mong anh hãy lắng nghe và rút tỉa điều ích lợi cho mình.

Tài Liệu