Yêu Chúa Và Học Lời Ngài

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Yêu Chúa Và Học Lời Ngài
  • Lời: P. Jones
  • Nhạc: P. Jones
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Yêu Chúa Và Học Lời Ngài
Ta cùng ca ngợi Chúa chí ái yêu nhân loại
Ngài ban lời Kinh Thánh
Tâm nguyện vâng phục thánh ý Chúa
Đã ghi tinh tường qua lời Thánh Kinh.
1. Lời Chúa, lưỡi gươm uy quyền
Đầy linh năng và sức sống
Lời Chúa bánh ma-na trời
Là thức ăn nuôi linh hồn tôi.
2. Lời Chúa, sáng soi linh hồn
Và mang bao niềm tươi mới
Lời Chúa xóa tan u buồn
Là đuốc thiếng dẫn đưa đời tôi.
3. Lạy Chúa, giúp con yêu Ngài
Và luôn yêu lời Kinh Thánh
Cầu Chúa giúp con chuyên cần
Học hỏi tra xem luôn lời Cha.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo