Xin Tẩy Sạch Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Xin Tẩy Sạch Tội
  • Lời: Edwin Orr
  • Nhạc: John McNeil
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Xin Tẩy Sạch Tội
1. Ngước nhìn lên Chúa
Xin Cha dò xét lòng tôi
Tìm xem bao ác tội
Giấu nơi nào trong tăm tối
Ngước nhìn lên Chúa
Xin bôi sạch hết lòng tôi
Nguyện đưa tôi bước vào lối
Thanh sạch, Cha ôi.
2. Hát ngợi ca Chúa
Công ơn Ngài đã chuộc tôi
Nghỉ yên trên những lời
Thánh Kinh làm tôi nên mới
Hát ngợi ca Chúa
Xin ban lửa thánh bừng soi
Lửa thiêng đem sức mạnh tới
Sống động trong tôi.
3. Ngước nhìn lên Chúa
Xin Cha nhận lấy đời tôi
Tình yêu thương Chúa Trời
Khiến tâm hồn luôn tươi mới
Ngước nhìn lên Chúa
Trông mong được Chúa dùng tôi
Đời tôi trong những ngày tới
Sống vì Ngài thôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo