Xin Ngài Đưa Dắt Anh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Xin Ngài Đưa Dắt Anh
1. Xin Ngài đưa lối dắt anh đi
Chúa đưa từng bước anh lo gì
Yên vui thay gần bên Chúa luôn
Năm tháng đưa anh trong tình thương.
Điệp Khúc:
Xin Ngài dẫn đường
Chúa đưa anh bước qua con đường trần gian
Cùng Ngài vượt dặm dài năm tháng
Cha dắt anh trên lối bình an.
2. Xin Ngài đưa dắt anh muôn nơi
Lướt qua luồng sóng ma dập dồi
An ninh thay dù mưa nắng rơi
Chân bước đi trong ơn Ngài thôi.
3. Vui mừng thay có Chúa đi chung
Suốt con đường thế gian hãi hùng
Vô thiên cung thỏa lòng ước mong
Tay Chúa lau khô bao lệ vương.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo