XIN THẦN LINH CHÚA ĐẾN

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Xin Thần Linh Chúa Đến
  • Lời Việt: Bích Vân
  • Nhạc: Nhạc Nước Ngoài
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Xin Thần Linh Chúa Đến
Vào lòng những ngày sau cuối Chúa hứa
Ngài ban Thánh Linh Ngài gia trên khắp muôn muôn loài
Ban cho khắp mọi dân trên đất
Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng
Nhiều điều kì lạ xảy ra khắp mọi nơi
Thần Ngài tràn đầy thăm viếng bao cuộc đời
Dù người già hay những em thơ
Thần linh Chúa Trời
Con xin Ngài đến
Thần linh Chúa Trời
Cúi xin Ngài đến trên con giờ này

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo