XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 03:54, ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Admin3 (Thảo luận | đóng góp) (→‎Lời Việt)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Xin Cha Khiến Hiệp Một
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Xin Cha Khiến Hiệp Một
Lạy Cha khiến hiệp một bằng Thần Linh yêu thương của Ngài
Xin dẫn dắt chúng con trong niềm tin nơi Chúa
Để thế giới tin rằng Ngài đã sai Con đến đây
Lạy Cha khiến chúng con nên một thôi

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo