Xưng Danh Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 04:59, ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Xưng Danh Chúa *Lời: M. Lister *Nhạc: Mose Lister *Tài Liệu: ==Lời Anh== ==Lời Việt=…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Xưng Danh Chúa
  • Lời: M. Lister
  • Nhạc: Mose Lister
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Xưng Danh Chúa
1. Nguyện lòng con xưng Chúa cho người biết
Là Jêsus Thiên Chúa luôn luôn tuyệt đối
Xưng danh Chúa giáng thế làm người
Mang gánh thay trên thập hình để cứu nhân loại.
Điệp Khúc:
Jêsus, Jêsus, Đấng ban cho tin yêu, hy vọng, nhân ái
Jêsus, Jêsus, Jêsus là Chúa muôn đời.
Đấng con thờ kính danh Ngài.
2. Hòa bình khi nhân thế xưng Jêsus
Và thành tâm cung kính luôn tôn thờ Chúa
Xưng danh Chúa vang mãi suốt đời
Luôn hát xướng cả tâm hồn, trung tín theo Ngài.
3. Nguyện đời con theo Chúa luôn thành tín
Và truyền rao danh Chúa ra cho trần thế
Xưng danh Chúa cho dẫu thế nào
Con vẫn mãi báo tin mừng và hát khen Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo