Vui Mang Thập Tự

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Vui Mang Thập Tự
  • Lời: A. H. Ackley
  • Nhạc: Alfred H. Ackley
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Vui Mang Thập Tự
1. Nhìn xem ai đó vai mang nặng trĩu kia kìa
Chân bước té xiêu trăm chiều đau đớn
Kìa ai đang kéo lê thân đầy vết thương đau
Ôi! Chính Jêsus mang thập tự kia.
Điệp Khúc:
“Này con vui mang thập tự theo ta
Lặng nhe tiếng yêu thương ta gọi con
Vì con ta đành hy sinh gánh lấy thập hình
Vui chết thế cho các con.”
2. Này con xem trán ta đây đầy vết gai đâm
Hông lũng huyết tuôn nay còn ghi dấu
Nhìn xem đinh đóng xuyên tay trì tấm thân đau
Cay đắng nhuốc nhơ ta chịu vì con.
3. Giờ đây con đến vâng theo lời phán Cha truyền
Thập giá nay con vui lòng mang lấy
Nguyện mang cho đến khi Jêsus Christ tái lâm
Nghe Chúa phán tuyên con đẹp lòng ta.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo