Vui Bên Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:52, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Vui Bên Chúa
1. Niềm vui trong Cứu Chúa bổ lại sức,
Chúa ban thêm linh lực.
Niềm tin trong Jesus ban sự sống,
Đến với bao nhiêu người.
Ngài ban cho ta bao sức sống
Khi lòng ta hân hoan ca khen Đức Chúa Cha.
Điệp Khúc:
Niềm tin trong Cứu Chúa bổ lại sức,
Chúa ban thêm linh lực.
2. Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán. “
Hỡi con! kết quả gì? “
Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán. “
Hỡi con! kết quả gì? “
Tình yêu ta ban sức sống mới
Trong lòng người yêu ta luôn luôn đắc thắng hơn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo